Reducer skattetrykket ved energimæssig renovering af bygningen

Den 1. januar 2020 blev en ny skattereduktionsforordning indført, §35c EStG.

I henhold til dette kan skattetrykket reduceres ved energimæssig sanering af egen og selvbenyttet ejerbolig med et procentvis fradrag af udgifterne.

Følgende er støtteberettiget:

 • varmeisolering af vægge, tagoverflader eller gulve,
 • fornyelse af vinduer eller udvendige døre
 • fornyelse eller installation af et ventilationssystem,
 • fornyelse af et varmeanlæg
 • installation af digitale systemer til energimæssig drift og forbrugsoptimering
 • og optimering af eksisterende varmeanlæg.
 • Skattenedsættelsen udgør 20% af udgifterne, dog højst 40.000 EUR. Fradraget foretages over tre år. I det år, omfanget af ændringerne er afsluttede, og i det følgende år er fradraget 7% (maks. 14.000 EUR) af udgifterne og igen i det næstfølgende år 6% (maks. 12.000 EUR).

  For at opnå tilskud, skal ejendommen være ældre end 10 år, og ændringerne skal udføres af et tilsvarende fagfirma, der også udsteder en attest (offentligt certifikat) over de tilsvarende udførte ændringer. Godtgørelse af flere skattereduktioner (§§10f, 35a, 35c) for den samme ændring er naturligvis udelukket. En skattenedsættelse er også udelukket, hvis ændringen allerede finansieres offentligt (for eksempel gennem et KfW-lån eller tilskud).

  Hvis ejendommen tilhører flere ejere og bruges i fællesskab, skal skattenedsættelsen fastlægges separat og ensartet. Dette ville f.eks. være tilfældet for ugifte partnere.

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Roman Guscharzek, tyskrevision
  rg@tyskrevision.com

  Relaterede nyheder