Bankhemmeligheden i Schweiz ophæves i 2018

Schweiz og den Europæiske Union blev den 27.05.2015 enige om en transparent skatteaftale.

Aftalen indeholder, at landene automatisk informerer hinanden om indbyggernes finanskonti. Det har til følge, at skattemyndighederne i Schweiz fra år 2018 videregiver oplysninger til alle EU-lande, hvilke indbyggere der har en bankkonto i Schweiz, hvor mange penge der ligger på kontoen og hvor høj udbytten har været.

Hvis de tyske skattemyndigheder modtager en meddelelse fra Schweiz, har den vedkommende person ikke længere mulighed for en straffebefriende selvanmeldelse ”strafbefreiende Selbstanzeige”. Derfor er det en god idé at få orden i sagerne, inden aftalens ikrafttræden

I Tyskland gælder der dog skarpere regler siden den 01.01.2015. Man er nødt til at rette op på de sidste 10 år. Hvis man slet ikke har indberettet endnu, skal man endda rette de sidste 13 år.

Hvis de rettede indkomster er angivet korrekte og fuldstændige og ekstrabetalingen er ydet, gælder selvanmeldelsen som straffebefriende.

 

Roman Guscharzek

Dipl.-Finanzwirt


Relaterede nyheder