Beskatning af udenlandske statslige pensioner

Det kan være meget attraktivt at arbejde på den anden side af grænsen. For eksempel kan der være højere lønninger til dem, der er villige til at arbejde i udlandet. Hvis man arbejder i et andet land og indgår i de sociale sikringsordninger, indbetaler man også til et andet pensionssystem. Flytter man senere hjem igen og modtager pensioner fra to stater, bliver disse efter den aktuelle DBO Danmark/Tyskland (Art.18) beskattet i det land, som udbetaler pensionen.

For at du allerede i dag ved, hvad du kan forvente i fremtiden, beskrives her, hvad du kan regne med, hvis du hører til denne gruppe.

Folkepension / ATP fra Danmark og bopæl i Tyskland ved udbetaling af pension
Har du i Danmark ret til folkepension og ATP, og er du efter 1995 flyttet til Tyskland, skal pensionerne beskattes i Danmark. Den danske stat tilbageholder de pågældende skatter automatisk, og som hovedregel opstår der ingen efterbetaling. Trækprocenten for begrænset skattepligtige finder anvendelse, og hvis folkepensionen og ATP er den eneste indkomst fra Danmark, bliver trækprocenten på 36 % – 37 %. En tysk selvangivelse skal ikke afgives, hvis den danske pension og ATP er din eneste indkomst. Dog skal der udarbejdes en tysk selvangivelse, hvis du også har andre indtægter eller tyske pensionsbeløb. I Tyskland er de danske pensioner ikke skattepligtige, men forhøjer i givet fald trækprocenten, som du skal betale på din tyske indkomst.
Hvis du som pensionist er socialforsikret i Tyskland (fordi du også modtager pension i Tyskland), skal der betales bidrag til sociale ydelser af den danske pension. Hvor pensionister, som bor i Danmark, er socialt sikrede via det danske skattebidrag, skal pensionister med tysk bopæl og social sikring betale ekstra. Tysk sygekassebidrag og plejeforsikring beløber sig på 10 %.
Udenlandske indtægter kan som anført medføre, at der skal indgives en tysk skatteerklæring.

Tysk pension og bopæl i Danmark ved udbetaling af pension
Den tyske statslige pension bliver udbetalt til pensionister i udlandet. Socialforsikringsbidrag bliver kun fratrukket i Tyskland, hvis der foreligger en tysk socialforsikringspligt. Der bliver dog ikke trukket indkomstskat som f. eks. ved lønskat. Pensionister, som bor i udlandet, er derfor ofte nødsaget til at aflevere en skatteerklæring i Tyskland, og bliver regelmæssigt bedt om yderligere betaling.
Den tyske statslige pension beskattes ikke i Danmark; den skal angives i selvangivelsen, men den bliver ikke beskattet yderligere.
OBS: For private pensioner gælder andre regler.

Der er afgjort behov for at optimere beskatningen af pensioner for at opnå en bedre europæisk bevægelsesfrihed.

Gunnar Tessin, statsaut. revisor
Benjamin J. Feindt, Steuerberater, partner

Relaterede nyheder

Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere
Ny rekord for etablering i Tyskland

Ny rekord for etablering i Tyskland

I 2018 blev der sat en ny rekord, idet hele 2062 udenlandske virksomheder etablerede sig i Tyskland. Dette fremgår af en undersøgelse foretaget af Germany Trade & Invest. Undersøgelsen viser, at Tyskland stadig er et populært investeringsland for udenlandske...

læs mere