Bitcoin & Co.: Den skattemæssige behandling af kryptovaluta i Tyskland

Bitcoin, Ethereum, Ripple og Stellar er blot nogle af de digitale valutaer, som for tiden er på alles læber.

Med kursstigninger på over 1.000% i løbet af de sidste 12 måneder har mange investorer haft store gevinster og derefter solgt deres kryptovaluta igen. Skal gevinsten ved salg af bitcoins på den tyske indkomstopgørelse og er eventuelle tab fradragsberettigede?

Gevinster fra handelen mit kryptovaluta er i følge tysk skattelovgivning ikke indtægter på kapital, som man måske kunne tro. Derfor gælder den tyske Abgeltungsteuer på 25% ikke. Gevinster fra køb og salg er muligvis undergivet den normale indkomstskat som spekulationsgevinst (op til 45%).

Spekulationsgevinster er skattepligtige, hvis køb og salg sker indenfor et år. Hvis der opstår tab ved salg, kan disse kun modregnes spekulationsgevinster.

Hvis der ligger mere end 12 måneder mellem køb og salg, er hele gevinsten skattefri, men et eventuelt tab kan heller ikke modregnes.

Ved kryptovaluta beregnes gevinsten som difference mellem indkøbs- og salgsværdi. Hvis man erhverver sin kryptovaluta over flere omgange, er det anskaffelsessummen for de først anskaffede køb, der anvendes til beregningen af skat ved salg (first in, first out). Til anskaffelsesomkostningerne tæller alle de udgifter, man har haft i forbindelse med erhvervelsen (f.eks. gebyrer til forhandlere).

tyskrevision | TR Steuerberater, den 02.05.2018

Kontakt: Roman Guscharzek, Steuerberater, mail: rg(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

I sidste uge inviterede den afgående danske ambassadør Susanne Hyldelund til sin residens i Berlin for at fejre Grundlovsdag. Ligesom den tyske grundlov understreger den danske grundlov de ufravigelige menneskerettigheder. Grundlovsdag er en helligdag i Danmark. Ved...

læs mere