Nyheder Archive |

Ændringer af betingelserne for momsfri grænseoverskridende levering

Momsfritagelse bliver vanskligere under ny EU-lovgivning

For mange af
vores kunder er den daglige varebevægelse på
tværs af grænsen den vigtigste daglige forretning.

Med ændringen af
EU-direktivet 2006/ 112/ EG i EU-Parlamentet tages der en momsfritagelse for leveringer inden for […]

Artikel

Pas på med udenlandske konti – evalueringen begynder!

I årevis har Bundeszentralamt für Steuern i
Tyskland modtaget data fra andre lande på indbyggernes udenlandske bankkonti.

Hidtil kunne disse data ikke evalueres, fordi
tildelingen af de enkelte data til individuelle personer ikke var eller næsten
var umulige. I begyndelsen af juli var den passende software […]

Artikel

Etablering af et professionelt sekundær bolig fuldt fradragsberettigt

Ved større afstand mellem hjem og arbejdsplads, er
medarbejderen ofte nødt til at leje en sekundær (ekstra) bolig. Udgifterne til
denne arbejdsrelaterede ekstra bolig kan i princippet også fratrækkes skattemæssigt,
da disse er forårsaget på grund af arbejdet. I denne forbindelse tales […]

Artikel

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer:

– Forkortelse af opbevaringsperioden

Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret forkortes fra
10 år til 8 år.

– Ingen m […]

Artikel

Lempelser ifm. bogføring af udenlandsk ejendomsselskaber

Bundesfinanzhof i
Tyskland (BFH, den højeste tyske skatteinstans) har besluttet at bogføring som
baserer på udenlandsk lov skal medtages ved vurdering af overholdelse af den
tyske skattelov.

I den nylig
offentliggjorte dom af 14.11.2018 (I R 81/16) måtte BFH træffe beslutningen […]

Artikel

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den
31.05. i det efterfølgende år.

Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder.
Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den
31.07.2019.

For dem […]

Artikel

Mere pension fører til skattepligt

Den 01.01.2019 steg pensionen for mødre og uarbejdsdygtige samt pensionen
tilpasses løbende fra den 01.07.2019. Denne tilpasning udgør 3,18% (vest) hhv.
3,91% (øst).

Dette betyder også at den skattepligtige indkomst stiger for pensionister.
Idet pensionsreguleringsbeløbet beskattes i fuld […]

Artikel

Den tyske regering vil øge midler til forskning og udvikling

Den tyske regering har besluttet at fremme og øge Tysklands forskning og
udvikling, for at gøre landet til et innovativt forskningscentrum. Derfor har
det tyske BMF (Bundesministerium der Finanzen) allerede offentliggjort et
udkast for de midler som skal stilles til rådighed. Forøgelsen af de statslige […]

Artikel

Fra den 01.07. øges børnetilskudet

Børnetilskudet
stiger fra den 01.07. med 10 EUR.

Dette betyder, at
forældre i fremtiden vil få udbetalt følgende beløb:

1. og 2. barn                            204,00 EUR

3. barn              &nbsp […]

Artikel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next page ›