Dansk-tysk skattekalender 2. kvartal 2017

Alle virksomheder skal overholde skattefrister og datoer for afregning og indbetaling og hvis man er aktiv i både Danmark og Tyskland er man nødt til at holde øje med fristerne i begge lande.

For at gøre det lidt nemmere, finder du her de aktuelle danske og tyske datoer for indberetninger, angivelser og betalinger i april, maj og juni 2017.

 

Steuer- und Sozialversicherungstermine April – Juni 2017

Frister for moms og skat

april – juni 2017

Deutschland/Tyskland Danmark/Dänemark
10.04.2017 Lohnsteuer (mtl)  A-Skat (månedsvis)
Kirchenlohnsteuer (mtl)
Umsatzsteuer (mtl)
 18.04.2017 Lønsumafgift: Metode 1, 3 og 4 (kvartalsvis) og metode 2 (månedsvis)
20.04.2017 MOSS/M1SS (vierteljährliche Erklärung) One stop moms (kvartalsvis)
25.04.2017 Umsatzsteuer (zusammenfassende Meldung (ZM)) Moms (månedsvis)

EU-salg uden moms (månedsvis)(kvartalsvis)

26.04.2017 Sozialversicherungsbeitrag
10.05.2017 Lohnsteuer (mtl) A-skat (månedsvis)
Kirchenlohnsteuer (mtl)
Umsatzsteuer (mtl)
15.05.2017 Gewerbesteuer Lønsumafgift: Metode 2 (månedsvis)
Grundsteuer
26.05.2017 Umsatzsteuer (zusammenfassende Meldung (ZM))
29.05.2017 Sozialversicherungsbeitrag Moms (månedsvis), EU-salg uden moms (månedsvis)
Abgabefrist für Steuererklärung 2016
01.06.2017 Moms halvårlig, moms kvartalsvis
12.06.2017 Einkommensteuer A-skat (månedsvis)
Körperschaftsteuer
Lohnsteuer (mtl)
Kirchenlohnsteuer (mtl)
Umsatzsteuer (mtl)
15.06.2017 Lønsumafgift metode 2 (månedsvis)
26.06.2017 Umsatzsteuer (zusammenfassende Meldung (ZM)) Moms (månedsvis), EU-salg uden moms (månedsvis)
28.06.2017 Sozialversicherungsbeitrag

tyskrevision | TR Steuerberater, marts 2017

 

Relaterede nyheder