Danske byggeselskaber i Tyskland bør kontrollere obligatoriske bidrag til SOKA-Bau

Arbejdsgivere indenfor byggebranchen har i Tyskland ofte pligt til at betale bidrag til den såkaldte SOKA-Bau, som er byggebranchens overordnede ferie- og lønudligningskasse.

Et medlemskab i udligningskasser kræves, enten fordi man er omfattet af en overenskomst eller fordi en overenskomst er generelt bindende. De obligatoriske bidrag beløber sig til ca. 20% af bruttolønnen. Heraf bliver ferie, uddannelse og pensionsordning finansieret. I aktuelle domme har den højeste tyske Arbejdsret (BAG) afgjort, at byggevirksomheder, som ikke er undergivet tyske overenskomster for

– oktober 2007 til december 2011

– januar til december 2014

ikke automatisk skal betale bidrag, fordi den bindende virkning ikke var lovlig. For året 2013 forventes en lignende dom i december 2016. Afgørelser for årene efter 2014 kan endnu ikke forudses.

Gamle sager, hvor der før oktober 2007 forelå en generelt bindende overenskomst, bør nøje kontrolleres. Muligvis har den stadigvæk gyldighed.

Fordi det retslige grundlag er bortfaldet, skal SOKA-Bau betale bidragene tilbage. Ydelser, som SOKA-Bau allerede har betalt og for hvilke retsgrundlaget også mangler, skal fratrækkes erstatningen.

Danske virksomheder bør i hvert tilfælde kontrollere, om de har væsentlige erstatningskrav til SOKA-Bau.

Man skal være opmærksom på, at tilbagebetalingskrav forældes 3 år efter at man har fået kendskab til dommen hhv. 10 år efter indbetalingen til SOKA-Bau.

Tilfælde, hvor der er blevet betalt p.g.a. en lovgyldig dom kan være problematiske. Her bliver tilbagesøgningen mere kompliceret.

Domme:

BAG, Beschluss vom 21. 09. 2016 ,10 ABR 48/15; Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 21. 08. 2015, 6 BVL 5006/14 zu AVE VTV 2014

BAG, Beschluss vom 21. 09. 2016, 10 ABR 33/15, Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss 17. 04. 2015, 2 BVL 5001/14, 2 BVL 5002/14

BAG, Beschluss vom 25.1. 2017, 10 ABR 34/15 zu AVE VTV 2012

 

tyskrevision | TR Steuerberater, 03.04.2017

 

Kontakt: Benjamin J. Feindt, Steuerberater & Partner, mail: bjf@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere