Dansk-tysk skattekalender juni/juli 2016

Alle virksomheder skal overholde skattefrister og datoer for afregning og indbetaling og hvis man er aktiv i både Danmark og Tyskland er man nødt til at holde øje med fristerne i begge lande.

For at gøre det lidt nemmere, finder du her de aktuelle danske og tyske datoer for indberetninger, angivelser og betalinger i juni og juli 2016.

På vores service-side kan du finde den Dansk-Tysk skattekalender 2016 og mange andre nyttige redskaber.

 

Datum/Dato

Steuer- und Sozialversicherungstermine

Juni – Juli 2016

Deutschland / Tyskland

Frister for moms og skat

Juni – Juli 2016

Danmark / Dänemark

10.06.2016 Einkommensteuer Frist for A-skat (maj 2016)
Körperschaftsteuer
Lohnsteuer
Kirchenlohnsteuer
Umsatzsteuer
15.06.2016 Lønsumafgift: Metode 2 (maj 2016)
27.06.2016 Umsatzsteuer (zusammenfassende Meldung (ZM)) Moms for maj 2016
Frist for EU-salg uden mom (maj 2016)
28.06.2016 Sozialversicherungsbeitrag
11.07.2016 Lohnsteuer Frist for A-skat (juni 2016)
Kirchenlohnsteuer
Umsatzsteuer
15.07.2016 Lønsumafgift: Metode 1, 3 og 4 (2. kvartal 2016) og metode 2 (juni 2016)
20.07.2016 MOSS/M1SS (vierteljährliche Erklärung) One stop moms 2. kvartal 2016
25.07.20160 Umsatzsteuer (zusammenfassende Meldung (ZM)) Frist for EU-salg uden moms juni 2016 / 2. kvartal 2016
27.07.2016 Sozialversicherungsbetrag

tyskrevision | TR Steuerberater, Juni 2016

Relaterede nyheder