Mindre skat som grænsependler

Arbejdstagere, som bor i Tyskland og er ansat hos en dansk arbejdsgiver, betaler fuld skat af deres løn i Danmark. Dette kan alt efter lønnens størrelse føre til en skattemæssig belastning på op til 51,50% (uden arbejdsmarkedsbidrag). I nogle tilfælde er det dog muligt at flytte beskatningen af den danske arbejdsløn til Tyskland, og det bør man også gøre.

Hvorfor kan det ikke være lige meget, hvilket land der beskatter indkomsten? Beskatningen af indtægter er ofte højere i Danmark end i Tyskland, fordi de sociale ydelser betales via skatten i Danmark. Derfor kan det være attraktivt at få flyttet beskatningen af lønnen til Tyskland. En flytning foreligger iht. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, hvis arbejdstagerens bopæl ligger i Tyskland, og en del af arbejdet samtidig bliver gennemført udenfor Danmark. De indtægter, som ikke bliver beskattet i Danmark, bliver som regel beskattet i bopælslandet Tyskland. Hvis man i Tyskland har en lavere trækprocent, betaler en lønflytning sig i hvert fald for den skattepligtige.

En yderligere skattebesparelse er mulig i Tyskland, fordi man her kan trække arbejdsrelaterede udgifter fra. Som eksempler kan nævnes dobbelt husførelse og arbejdsværelse. Udover de arbejdsrelaterede udgifter kan andre omkostninger også være med til at sænke skatten. Det kan være omkostninger ved sygdom, donationer, håndværkerydelser og børnepasning m.fl.

Ved en flytning af arbejdslønnen fra Danmark til Tyskland, og med de ekstra muligheder der er for fradrag, kan den samlede skat i begge lande sænkes.

Men hvem kan/bør foretage lønforflyttelsen? Hyppigst er det arbejdstagere, som ofte arbejder i udlandet som f.eks. lastbilchaufører, piloter, ingeniører, bygningsarbejdere eller arbejdstagere med en hjemmearbejdsplads. I disse erhverv er hyppige udlandsophold næsten en regel. Det er vigtigt, nøjagtigt at dokumentere udlandsopholdene, for at begge lande anerkender die skattemæssige konsekvenser. Bedst er en bekræftelse fra arbejdsgiveren på udlandsophold eller en arbejdskontrakt som feks. indeholder faste arbejdsdage hjemmefra.

Hertil er det enkelt og forståeligt. Men OBS: Hvis flytningen medfører at for meget af lønnen ikke bliver indtjent i Danmark, har det konsekvenser for socialforsikringspligten i begge lande. Derfor bør ansatte i Danmark med tysk bopæl inden arbejdsophold udenfor kongeriget informere sig om de mulige følger. Skattebesparelsen afhænger som altid af de personlige forhold.

Er det ikke alt for indviklet at holde styr på? Økonomisk kan en opdeling i ovenstående tilfælde betale sig. Men desværre har man ingen valgmuligheder ved beskatningsspørgsmål. Hvis man ignorerer dobbeltbeskatningsoverenskomsten, risikerer man, at det ene land inddriver skattefordringer, hvorimod det andet land f.eks. nægter en refusion p.g.a. ikke overholdte frister eller manglende formaliteter. Det gælder om at undgå denne faktiske dobbeltbeskatning.

 

tyskrevision | TR Steuerberater, 27. Juni 2016

Kontakt: Dipl.-Finanzwirt Roman Guscharzek, Steuerberater, mail: rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Grundstensnedlæggelse til mellemliggende bygning

Grundstensnedlæggelse til mellemliggende bygning

Et talstærkt team har brug for omfangsrig plads for at kunne arbejde på en fornuftig måde. Og da pladsen bliver stadig mere trang på grund af det stigende antal medarbejdere (vi har nu knap 60 ansatte), er vi glade for, at grundstenen til den mellemliggende bygning...

læs mere
Revisor Kim Ole Pommer bliver administrerende partner

Revisor Kim Ole Pommer bliver administrerende partner

I sidste uge havde vi igen en lejlighed til at fejre. Kim, vores højt værdsatte mangeårige medarbejder og nyuddannet revisor i første forsøg, blev udnævnt til administrerende partner i tyskrevision med virkning fra begyndelsen af 2024. Dette øger antallet af vores...

læs mere
Nordpreneur goes Danmark

Nordpreneur goes Danmark

For fjerde gang i træk søgte Nordpreneur-konkurrencen sidste år efter de mest kreative startup-idéer. Den eneste forudsætning for at deltage i konkurrencen har indtil videre været, at virksomheden ikke må have eksisteret i mere end to år og skal være beliggende i...

læs mere