Mindre skat som grænsependler

Arbejdstagere, som bor i Tyskland og er ansat hos en dansk arbejdsgiver, betaler fuld skat af deres løn i Danmark. Dette kan alt efter lønnens størrelse føre til en skattemæssig belastning på op til 51,50% (uden arbejdsmarkedsbidrag). I nogle tilfælde er det dog muligt at flytte beskatningen af den danske arbejdsløn til Tyskland, og det bør man også gøre.

Hvorfor kan det ikke være lige meget, hvilket land der beskatter indkomsten? Beskatningen af indtægter er ofte højere i Danmark end i Tyskland, fordi de sociale ydelser betales via skatten i Danmark. Derfor kan det være attraktivt at få flyttet beskatningen af lønnen til Tyskland. En flytning foreligger iht. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, hvis arbejdstagerens bopæl ligger i Tyskland, og en del af arbejdet samtidig bliver gennemført udenfor Danmark. De indtægter, som ikke bliver beskattet i Danmark, bliver som regel beskattet i bopælslandet Tyskland. Hvis man i Tyskland har en lavere trækprocent, betaler en lønflytning sig i hvert fald for den skattepligtige.

En yderligere skattebesparelse er mulig i Tyskland, fordi man her kan trække arbejdsrelaterede udgifter fra. Som eksempler kan nævnes dobbelt husførelse og arbejdsværelse. Udover de arbejdsrelaterede udgifter kan andre omkostninger også være med til at sænke skatten. Det kan være omkostninger ved sygdom, donationer, håndværkerydelser og børnepasning m.fl.

Ved en flytning af arbejdslønnen fra Danmark til Tyskland, og med de ekstra muligheder der er for fradrag, kan den samlede skat i begge lande sænkes.

Men hvem kan/bør foretage lønforflyttelsen? Hyppigst er det arbejdstagere, som ofte arbejder i udlandet som f.eks. lastbilchaufører, piloter, ingeniører, bygningsarbejdere eller arbejdstagere med en hjemmearbejdsplads. I disse erhverv er hyppige udlandsophold næsten en regel. Det er vigtigt, nøjagtigt at dokumentere udlandsopholdene, for at begge lande anerkender die skattemæssige konsekvenser. Bedst er en bekræftelse fra arbejdsgiveren på udlandsophold eller en arbejdskontrakt som feks. indeholder faste arbejdsdage hjemmefra.

Hertil er det enkelt og forståeligt. Men OBS: Hvis flytningen medfører at for meget af lønnen ikke bliver indtjent i Danmark, har det konsekvenser for socialforsikringspligten i begge lande. Derfor bør ansatte i Danmark med tysk bopæl inden arbejdsophold udenfor kongeriget informere sig om de mulige følger. Skattebesparelsen afhænger som altid af de personlige forhold.

Er det ikke alt for indviklet at holde styr på? Økonomisk kan en opdeling i ovenstående tilfælde betale sig. Men desværre har man ingen valgmuligheder ved beskatningsspørgsmål. Hvis man ignorerer dobbeltbeskatningsoverenskomsten, risikerer man, at det ene land inddriver skattefordringer, hvorimod det andet land f.eks. nægter en refusion p.g.a. ikke overholdte frister eller manglende formaliteter. Det gælder om at undgå denne faktiske dobbeltbeskatning.

 

tyskrevision | TR Steuerberater, 27. Juni 2016

Kontakt: Dipl.-Finanzwirt Roman Guscharzek, Steuerberater, mail: tax@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Tillykke til vores nye skattemedarbejdere Naja og Thekla!

Tillykke til vores nye skattemedarbejdere Naja og Thekla!

Tillykke, Naja og Thekla! 🎉 Vi er stolte og glade for, at vores to elever Naja og Thekla i denne uge bestod deres afsluttende eksamen som skattemedarbejdere med bravour efter tre års uddannelse! 🥳 Jeres hårde arbejde og engagement har båret frugt, og vi er meget glade...

læs mere
Udmærkelse for særligt tysk-dansk engagement

Udmærkelse for særligt tysk-dansk engagement

Ved dette års arrangement ”Wirtschaftstag” i Berlin har Wirtschaftsrat der CDU e.V. udtegnet sektionen Slesvig-Flensborg for sit engagement for et bedre økonomisk samarbejde mellem Tyskland og Danmark. tyskrevision-partner Benjamin Feindt Benjamin Feindt modtog prisen...

læs mere
Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

I sidste uge inviterede den afgående danske ambassadør Susanne Hyldelund til sin residens i Berlin for at fejre Grundlovsdag. Ligesom den tyske grundlov understreger den danske grundlov de ufravigelige menneskerettigheder. Grundlovsdag er en helligdag i Danmark. Ved...

læs mere