Det tyske skatteår 2020 opsummeret

Året 2020 var især præget af coronapandemien. Bortset fra pandemien er der sket meget i det tyske skatteret. Der var nye forhøjelser for minijobber, nye forpligtelser såsom kvitteringspligten og frister, der skal overholdes for elektroniske kasseapparater.

Januar

Måltidsgodtgørelsen i Tyskland blev forhøjet den 1. januar 2020. Hvis du er fraværende i 24 timer, forhøjes det skattefrie fast beløb fra 24 EUR til 28 EUR, og hvis du er fraværende i mere end 8 timer forhøjes det fra 12 EUR til 14 EUR. Professionelle chauffører kan også kræve et fast beløb på 8 EUR per dag, hvis de skal overnatte i køretøjet.

Derudover blev mindstelønnen for minijobbere pr. 1. januar 2020 hævet til 9,35 EUR per time. Forøgelsen af mindstelønnen har et positivt aspekt for minijobberen, men arbejdsgiverne bliver muligvis nødt til reducere minijobberes arbejdstid for stadig at have råd til dem.

Desuden blev kvitteringspligten pr. 1. januar 2020 indført i Tyskland. Denne pligt er beregnet til at hjælpe med at bekæmpe skattesnyderi. Der har imidlertid været megen kritik, da denne pligt er særlig kontraproduktiv med hensyn til klimaændringerne.

Marts

På grund af nedlukningen i marts og april har den tyske regering hjulpet virksomheder, der blev hårdt ramt, med et coronatilskud. For virksomheder med op til 10 ansatte kunne der gives op til 15.000 EUR. Nogle delstater har derudover stillet yderligere tilskud til rådighed.

Nogle medarbejdere var så berørte af nedlukningen, at de måtte arbejde kortvarigt. I henhold til dette blev Arbejdsfordelingsordningen (Kurzarbeitergeld) et af de vigtigste instrumenter i Tyskland, fordi arbejdsformidlingen overtog en stor del af medarbejdernes løn. Arbejdsgiveren var i stand til at beholde sin arbejdsstyrke og blev understøttet økonomisk. I april introducerede den tyske regering en differentieret model af arbejdsfordelingsordningen:

  • – 1. – 3. måned: 60% eller 67% af nettolønnen udbetaltes til medarbejderen
  • – 4. – 6. måned: 70% eller 77% af nettolønnen udbetaltes til medarbejderen
  • – Fra den 7. måned: 80% eller 87% af nettolønnen udbetaltes til medarbejderen

Det skal bemærkes, at størrelsen af udbetalingen afhænger af, om der er hjemmeboende børn.

Mai

Ansøgningsfristen for coronatilskuddene, der blev introduceret i marts, sluttede den 31. maj 2020. Tilskuddene baserede på virksomhedernes størrelse. Bemærk, at disse tilskud ikke er skattefrie og skal tages med ind i selvangivelsen for 2020.

Juli

For at stimulere forbruget igen indførtes en momsnedsættelse fra 19% hhv. 7% til 16% hhv. 5% i perioden fra den 1. juli 2020 til den 31. december 2020. Denne nedsættelse gælder både for varer og serviceydelser.

For restauranter blev perioden forlænget til den 30. juni 2021. Bemærk, at der skal beregnes en momssats på 7% for mad i perioden 1. januar 2021 til den 30. juni 2021. Fra den 1. juli 2021 opkræves igen 19% for mad. Drikkevarer er hele tiden udelukket fra nedsættelsen.

Derudover blev der sat yderligere overgangsstøtte af til virksomheder i juli. For at kunne søge om denne overgangsstøtte skulle salget i april og maj 2020 sammenlagt være faldet med mindst 60% sammenlignet med samme periode året før. Virksomheder kunne modtage op til 150.000 EUR i tre måneder som økonomisk støtte.

August

Den 31. august 2020 sluttede ansøgningsperioden for overgangsstøttens fase I, som havde til formål at yde yderligere økonomisk støtte til virksomheder fra juni til august.

September

Overgangsperioden for elektroniske kasseapparater sluttede den 30. september 2020. Indtil da skulle virksomheder med elektroniske kasseapparater have en certificeret teknisk sikkerhedsanordning. For nogle delstater i Tyskland er denne overgangsperiode fastsat indtil 31. januar 2021.

November

På grund af den anden lockdown, som igen økonomisk påvirker nogle virksomheder, foreninger og institutioner, blev novemberhjælpen lanceret. Tilskud på op til 75% af den tilsvarende gennemsnitlige omsætning i november fra det foregående år kan derfor refunderes. Denne støtte bør også gælde for december.

December

Ansøgningsfristen for den anden fase af overgangsstøtten, en yderligere økonomisk støtte til virksomhederne fra september til december, slutter den 31. december 2020. Med denne økonomiske hjælp kunne virksomheder modtage tilskud til de faste omkostninger fra september til december 2020.

Derudover hæves momssatserne igen til 19% og 7% den 01. januar 2021, med undtagelse af gastronomiebranchen.

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Benjamin J. Feindt, tyskrevision
info@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Endnu en gang udnævnt til en fremragende arbejdsgiver 2024

Endnu en gang udnævnt til en fremragende arbejdsgiver 2024

Skatterådgivning er så meget mere end bare at jonglere med tal! Faktisk spiller den menneskelige side en stor rolle her. Hos tyskrevision lægger vi hjerte og sjæl i vores medarbejdere - de mennesker, der tager sig af vores kunders bekymringer hver dag. Og det betaler...

læs mere