Corona og hjemmekontor – hvordan beskattes min løn som grænsegænger?

Fordi corona-pandemien  har ramt økonomien hårdt, har mange virksomheder givet deres ansatte (nogen endda for første gang) mulighed for at arbejde hjemmefra. Denne mulighed for hjemmekontor bidrager til, at virksomheder kan fortsætte med at arbejde og overholde hygiejne- og afstandsregler i virksomheden. På trods af delvist store forbehold har det ofte vist, at medarbejderne også hjemmefra udfører et effektivt arbejde, og at der ikke er store ulemper for arbejdsgiveren.

Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt netop arbejdsgivere i udlandet skal indføre en ordning, der tillader medarbejdere at arbejde hjemmefra i et bestemt antal dage. Med en sådan ordning bør der tages højde for dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de respektive lande.

Denne overenskomst fastholder, at beskatningsretten af lønnen ligger i bopælsstaten, hvis medarbejderen ikke arbejder i arbejdsgiverstaten. Der er indgået såkaldte konsultationsaftaler med næsten alle nabolande, der siger, at retten til beskatning ikke skal forskydes på grund af corona-pandemien. En sådan konsultationsaftale kunne dog ikke indgås med Danmark.
I tilfælde af en dansk arbejdsgiver og en tysk medarbejder skal man sørge for, at lønningerne hos SKAT delvist er fritaget i Danmark, og at denne fritagne løn derefter beskattes i Tyskland. Som regel frigiver den danske arbejdsgiver denne del hos SKAT. Gør arbejdsgiveren dog ikke dette, bør medarbejderen selv sørge for frigivelsen.

Et eksempel:
En medarbejder bor i Flensborg og arbejder én gang (1. eksempel) eller to gange (2. eksempel) om ugen hjemmefra for en dansk arbejdsgiver (ellers er medarbejderen i virksomheden i Danmark).

I den første eksempel arbejder medarbejderen ca. 20% i Tyskland. For disse 20% af lønnen er beskatningsretten ikke længere i Danmark, men i Tyskland. Denne del af lønnen skal derfor angives i den tyske skatteerklæring og efterbeskattes i overensstemmelse hermed. I Danmark skal den tyske lønandel fjernes fra beskatningen.

På grund af den højere skatteprocent i Danmark forekommer der for det meste en højere refusion fra Danmark, end det der skal efterbetales i Tyskland.

Situationen er lignende i andet eksempel. Dog er arbejdstageren i dette tilfælde mere end 25% af tiden  beskæftiget i Tyskland.

Som et resultat ville 100% af lønnen i princippet være underlagt tysk social sikring, og den (danske) arbejdsgiver ville også skulle registreres i Tyskland og indbetale tysk social sikring. Eksemplet vil også betyde, at 60% af lønnen beskattes i Danmark og 40% af lønnen i Tyskland. Samtidig er 100% af lønnen underlagt tysk social sikring. Dette kan hurtigt føre til yderligere byrder for både ansatte og arbejdsgivere.

De europæiske socialsikringsmyndigheder er imidlertid blevet enige om, at denne forordning vil blive suspenderet (i øjeblikket indtil den 30. juni 2021), således at corona-pandemien ikke fører til en engangs stor ansvarsændring.

I modsatte tilfælde (tysk arbejdsgiver og dansk medarbejder) ville situationen være liggende.

Således skal både medarbejderen og arbejdsgiveren nøje overveje, om arbejdet virkelig skal udføres hjemmefra.

Ved yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
tax@tyskrevision.com

Relaterede nyheder