Vigtig ifm. en skatterevision i Tyskland: proceduremæssig dokumentation

I anledning af en skatterevision i Tyskland er det vigtigt for virksomheder i Tyskland at udarbejde en proceduremæssig dokumentation. Ofte efterspørges denne af skattemyndigheden allerede inden revisionen.

Hvad er en proceduremæssig dokumentation?

Siden 2015 har GoBD krævet, at enhver virksomhedsleder i Tyskland skal råde over en proceduremæssig dokumentation. Processerne ifm.  digitalisering, lagring og destruktion af papirdokumenter fastholdes i den proceduremæssige dokumentation. Dokumentationen skal sikre verificerbarheden og sporbarheden af virksomhedens bogføring. Sagt med andre ord, er denne type dokumentation virksomhedens håndbog, som en revisor fra skattemyndigheden benytter under en revision.

Ændringer i blot  ét af procestrinene skal omgående tilpasses i den proceduremæssige dokumentation. På denne måde består verificerbarheden og sporbarheden fortsat for revisor fra skattemyndigheden.

Hvad sker der, hvis en proceduremæssig dokumentation ikke er til rådighed?

Hvis virksomheden ikke har en proceduremæssig dokumentation, kan dette klassificeres som dårlig bogføring af skattemyndighedens revisor. I dette tilfælde kan den foretage et skøn over bogføringen, hvilket ofte er til ulempe for virksomheden.

Hvad skal en proceduremæssig dokumentation indeholde?

Især iværksættere, der opretter en virksomhed for første gang, ved måske ikke engang, hvad der skal være angivet i denne proceduremæssig dokumentation. Der er fire kategorier, der med hensyn til indhold, skal diskuteres:

 • Generel beskrivelse af virksomheden
  Opret en oversigt over de skatterelevante processer, procedurer og foranstaltninger ifm. indberetning af kvitteringer og bevis for medarbejderkvalifikationer.
 • Teknisk systemdokumentation
  Giv et indblik i de IT-systemer, der anvendes i din virksomhed. Beskriv hvordan de enkelte trin udføres for at gøre det så forståeligt og verificerbart som muligt.
 • Brugerdokumentation
  Beskriv processerne og virksomhedsspecifikke justeringer samt de manualer og træningsmaterialer, der er tilgængelige i din virksomhed.
 • Operationel dokumentation
  Forklar datastrømmen og grænsefladerne samt sikringen af, at data ikke kan ændres.

 

Hvis du har spørgsmål til strukturen i den proceduremæssige dokumentation eller lignende, så tøv ikke med at kontakte os. Vi står gerne til rådighed.

Aileen Schüttke, tyskrevision
as@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere