Er personlige nødalarmsystemer til hjemmet en husholdningsrelateret tjenesteydelse i Tyskland?

Det tyske BFH (Bundesfinanzhof/Føderale skattedomstol) skal nu tage stilling til, om et personligt nødalarmsystem installeret i en privat bolig repræsenterer en husholdningsrelateret tjenesteydelse og derfor kan gøres gældende og formindske skatten.

Indtil videre har den saksiske finansdomstol og finansdomstolen i Badem-Württemberg besluttet, at et nødalarmsystem installeret i et privat hjem er en husholdningsrelateret tjenesteydelse. Revisionen blev dog tilladt. Sagen føres i øjeblikket ved BFH under sagsnummer IV R 7/21.

Hvis skattemyndigheden nedsætter omkostningerne, bør der under alle omstændigheder gøres indsigelse under henvisning til ovennævnte sag, og der bør anmodes om udsættelse af sagen.

(Indtil videre har BFH kun besluttet, at et nødalarmsystem i ”Betreutes Wohnen” (plejebolig) skattemæssigt kan ses som en husholdningsrelateret ydelse. En dom vedrørende private husholdninger skal nu følge [VI R 14/21].)

For yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
info@tyskrevision.com

Relaterede nyheder