Et udkast til årlige skattelov 2020

Den 20. juli 2020 offentliggjorde det tyske finansministerium et udkast til den årlige skattelov, i hvilken forskellige skattelettelser er planlagt.

Ændringer i investeringsfradraget

Ved at oprette et investeringsfradragsbeløb, kan udgifterne til fremtidige køb allerede nu trækkes fra i skat. I henhold til den tidligere ordning skal de købte driftsaktiver udelukkende eller næsten udelukkende bruges til erhvervsformål. Hvis forudsætningen opfyldes, kunne hidtil 40% af de forventede anskaffelsesomkostninger forudgående indkalkuleres til reducering overskuddet.

Denne ordning skal nu ændres således, at aktiverne kun til mere end 50% skal bruges til erhvervsformål, derefter ville et fradrag på 50 % være muligt. Tilsvarende øges den særlige afskrivning i anskaffelsesåret fra 40% til 50%.

Tiden vil vise, om der som følge af denne ændring i fremtiden også må dannes et investeringsfradrag (som hidtil var udelukket) for firmabiler, som beskattes efter 1%-metoden.

Opdatering:

I det seneste udkast er reduktionen til 50% erhvervsformål blevet fjernet igen. Således forbliver det ved den tidligere ordning, at aktivet skal bruges mindst 90% til erhvervsformål. Firmabiler er dermed stadigvæk ikke begunstiget.

Dog indføjes der også en skærpelse, hvilket betyder, at mulige merresultater ved skatterevisioner ikke længere kan udlignes. Således skal det ikke længere være muligt at danne et investeringsfradrag, hvis aktivet allerede er købt.

Ændring i forudsætningerne for skatte- og socialbidragsfrie ekstra ydelser fra arbejdsgiveren (Zusätzlichkeitsvoraussetzung).

I henhold til den tidligere ordning kan visse ydelser fra arbejdsgiveren til de ansatte være skattefrie eller et fastsat  beløb beskattes (og uden bidrag til social sikring), såfremt disse ydelser gives udover den skyldte løn. For at opfylde dette krav blev medarbejderens aftalte bruttoløn i nogen tilfælde reduceret og derefter forhøjet med en ekstra ydelse (skatte- og socialsikringsfri). Dette resulterede i færre omkostninger for arbejdsgiveren, og medarbejderen havde mere netto samtidigt. Denne ordning anerkendte denne føderale skattedomstol i Tyskland i dom af 01.08.2019.

Med lovændringen skal denne procedure undgås. Forudsætningerne for skatte- og socialbidragsfrie ekstra ydelser fra arbejdsgiveren er kun opfyldt, hvis lønnen ikke forinden er reduceret til fordel for den ekstra ydelse.

Nedsat udlejning

Hvem der udlejer en lejlighed (til en pårørende) til en nedsat pris, kan kun trække det fulde beløb af udgifter fra, hvis huslejen er mindst 66% af den der gældende lokale husleje.

Denne vederlagsgrænse skal sænkes til 50%.

Dette betyder grundlæggende, at alle omkostninger i forbindelse med det udlejede objekt er fradragsberettiget, såfremt at huslejen udgør mindst 50% af den der gældende lokale husleje. Hvis huslejen er under denne grænse på 50%, ville alle omkostninger kun være proportional  fradragsberettiget.

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
tax@tyskrevision.com

Relaterede nyheder