Stigning i faste satser for handicappede

Med et yderligere lovudkast (lovudkast vedr. stigning af faste satser for handicappede og justering af yderligere skatteordninger) planlægger den tyske lovgiver en betydelig stigning af de hidtidige skattemæssige faste staser for handicappede personer i de forskellige trin opdelt efter graden af handicappet.

Hidtidig gældende satser:

Handicap-grad (%)Skattefradrag
Fra 25310 EUR
Fra 35430 EUR
Fra 45570 EUR
Fra 55720 EUR
Fra 65890 EUR
Fra 751.060 EUR
Fra 851.230 EUR
Fra 951.420 EUR

Personer som er hjælpeløse (kriterium H eller plejeniveau 4 eller 5) får et skattefradrag på 3.700 EUR.

Ny planlagte satser

Handicap-grad (%)Skattefradrag
Fra 20384 EUR
Fra 30620 EUR
Fra 40860 EUR
Fra 501.140 EUR
Fra 601.440 EUR
Fra 701.780 EUR
Fra 802.120 EUR
Fra 902.460 EUR
Fra 1002.840 EUR

Personer som er hjælpeløse (kriterium H eller plejeniveau 4 eller 5) får et skattefradrag på 7.400 EUR.

Ved yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder