Fast driftssted – og hvorfor det er vigtigt

Når din virksomhed er aktiv i både Tyskland og Danmark, kan du være sikker på, at begge lande gerne vil have noget af din virksomheds indkomst. Tyskland og Danmark er enige om dobbeltbeskatningsoverenskomsten: hvorvidt en stat må beskatte en virksomheds overskud afhænger meget af, hvor den har sit faste driftssted.

Et fast driftssted kan være et kontor eller et produktionssted. Eller bare det sted, hvor beslutningerne træffes. I byggebranchen vil aktivitet på en byggeplads i mere end tolv måneder være nok. Et lager til produkter i Tyskland er dog ikke et fast driftssted. Fordi dette er lidt uklart, er der regelmæssige jævnligt uenigheder med skattemyndighederne, uanset om der findes et fast driftssted eller ej.

Er det godt for en dansk virksomhed at have et fast driftssted i Tyskland? Den rene skatteprocentsammenligning siger: i Danmark betaler et A/S 22 % i skat, i Tyskland er det ca. 30 %. Men hvordan bestemmes overskuddet, eller hvad bruges denne procentsats til? Det er ikke helt enkelt at sammenligne. Og med skatteprocenten findes der undtagelser – for eksempel betaler virksomheder i Tyskland ofte kun 15 % i skat for indkomster af fast ejendom. De der ønsker at ansøge om tilskud i Tyskland, har ofte brug for en firmaadresse eller et fast driftssted i Tyskland.

Men hvis du spørger os: som praktikere er vi ikke glade for faste driftssteder som instrument for dansk-tyske økonomiske aktiviteter. Hvis en dansk virksomhed åbner et fast driftssted i Tyskland, bliver den danske virksomhed i Tyskland skattepligtig. Og det er ofte meget mere nervepirrende end en anden skatteprocent at bestemme, hvilken del af overskuddet af en dansk virksomhed, der skal beskattes baseret på det faste driftssted i Tyskland. Siden december 2014 findes der et såkaldt Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung (BsGaV: Betriebstätten – Gewinn – aufteilungs – Verordnung), som er en bestemmelse vedrørende opdelingen af overskuddet af et driftsted. På 186 sider bestemmer det tyske finansministerium, hvordan overskuddet fra et A/S eller ApS efter deres opfattelse skal fordeles mellem Tyskland og Danmark. Rent teoretisk må den administrative direktør af virksomheden selv bestemme, hvordan disse regler skal implementeres i virksomheden, og om Danmark i det hele taget overholder de tyske regler.

Hvis en dansk virksomhed ønsker at blive opfattet som seriøs i Tyskland, anbefaler vi ofte et såkaldt GmbH som svarer til et ApS i Danmark. Reglerne er klarere, også fordi der er mange flere domme på området. Kun et GmbH har derefter et fast driftssted i Tyskland og den danske virksomhed i sig selv er – hvis vi gør det rigtigt – ikke skattepligtig i Tyskland.

Men uanset om en dansk virksomhed har et fast driftssted i Tyskland eller et tysk aktieselskab: begge ses, hvis de har ansatte, som en indenlandsk arbejdsgiver og betaler derfor lønskat for deres ansatte til skattemyndighederne. Derudover betragtes begge i momshensende som indenlandsk (tysk) virksomhed. Begge dele kan have praktiske fordele.

Faste driftssteder er ikke kun relevante for virksomhedens indkomster. Dens eksistens påvirker beskatningen af

  • – udbytte,
  • – renter,
  • – licensgebyrer,
  • – lønninger,
  • – arv.

Hvad der nu betragtes som et fast driftssted, er omstridt. Danmark har en national definition, det samme har Tyskland. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten har en tredje. Derfor kan det være vigtigt at arrangere de faktiske forhold på en sådan måde, at hverken de tyske eller de danske skattemyndigheder rejser spørgsmål.

De næmere detaljer behandler vi i den store kommentar til dobbeltbeskatningsoverenskomsten fra NWB-forlaget udgivet af Gosch/Kroppen/Grotherr/Kraft. Kommentaren udkommer i en ny udgave i 2020, og vi vil overtage den dansk-tyske del. Selvfølgelig kan du også bare spørge os! Vi er også glade for at være din bro til Tyskland.

Benjamin J. Feindt, tyskrevision
bjf@tyskrevision.com

august 2019

Relaterede nyheder

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

I sidste uge inviterede den afgående danske ambassadør Susanne Hyldelund til sin residens i Berlin for at fejre Grundlovsdag. Ligesom den tyske grundlov understreger den danske grundlov de ufravigelige menneskerettigheder. Grundlovsdag er en helligdag i Danmark. Ved...

læs mere