Finanspolitisk fremme af el- og hybridbiler

Den årlige skattelov for 2018 i Tyskland besluttede at halvere beskatningsgrundlaget for selskabsbeskatning af el og hybridbiler i en begrænset periode. I henhold til gældende lovgivning er dette tilskud begrænset indtil den 31.12.2021. Forbundsregeringen i Tyskland planlægger nu i den årlige skattelov 2019 (lov til fremme af el- og hybrid kørtøjer) at forlænge løbetiden for denne ordning indtil den 31.12.2030.

Hvis et køretøj bruges 50 procent eller mere til drift, kaldes det generelt et firmakøretøj. Ofte bruges den kendte 1%-metode i firmakørtøjer. Denne metode på 1% angiver groft, at et firmakøretøj, der udover forretningsbrug også bruges privat, generelt beskattes med en procent af bruttolisteprisen.

For at flere mennesker skal bruge el- og hybridkøretøjer, gælder en særlig regel for disse køretøjer siden den 01.01.2019: i modsætning til køretøjer med konventionelle forbrændingsmotorer, der beskattes med en procent af bruttolisteprisen, beskattes elektriske køretøjer kun med 0,5 procent af bruttolisteprisen. Dette har til formål at give skatteyderne et incitament til at købe flere nye, rent elektriske køretøjer og derved bidrage til at forbedre luftkvaliteten, især i store byer.

Oprindelig var denne finansiering tidsbegrænset indtil 2010. I henhold til et nyt lovforslag skal den tidsbegrænsede særregel nu forlænges indtil den 31.12.2030. Samtidig bør støttebetingelserne (især minimumsdækning) gradvist justeres opad.

Noget der også er interessant for virksomheder, er den særlige afskrivning for elektriske varebiler i købsåret. Fra den 01.01.2020 til den 31.12.2030 kan elektriske varebiler afskrives éngang med 50 procent af købsprisen, ud over de almindelig afskrivningsmuligheder.

Endelig skal det nævnes, at den afgiftsfri opladning af el- og hybrid køretøjet er skattefri hos arbejdsgiveren.

Da lovgivningsprocessen for den årlige skattelov for 2019 stadig er i gang, vil det vise sig, om disse ændringer virkelig rent faktisk vil blive bragt i anvendelse. Lovgivningsprocessen bør være afsluttet senest ved årets udgang.

Hvis du har spørgsmål om den aktuelle status for lovgivningsproceduren, er du velkommen til at kontakte os.

Aileen Schüttke, tyskrevision
as@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

I sidste uge inviterede den afgående danske ambassadør Susanne Hyldelund til sin residens i Berlin for at fejre Grundlovsdag. Ligesom den tyske grundlov understreger den danske grundlov de ufravigelige menneskerettigheder. Grundlovsdag er en helligdag i Danmark. Ved...

læs mere