Finanspolitisk fremme af el- og hybridbiler

Den årlige skattelov for 2018 i Tyskland besluttede at halvere beskatningsgrundlaget for selskabsbeskatning af el og hybridbiler i en begrænset periode. I henhold til gældende lovgivning er dette tilskud begrænset indtil den 31.12.2021. Forbundsregeringen i Tyskland planlægger nu i den årlige skattelov 2019 (lov til fremme af el- og hybrid kørtøjer) at forlænge løbetiden for denne ordning indtil den 31.12.2030.

Hvis et køretøj bruges 50 procent eller mere til drift, kaldes det generelt et firmakøretøj. Ofte bruges den kendte 1%-metode i firmakørtøjer. Denne metode på 1% angiver groft, at et firmakøretøj, der udover forretningsbrug også bruges privat, generelt beskattes med en procent af bruttolisteprisen.

For at flere mennesker skal bruge el- og hybridkøretøjer, gælder en særlig regel for disse køretøjer siden den 01.01.2019: i modsætning til køretøjer med konventionelle forbrændingsmotorer, der beskattes med en procent af bruttolisteprisen, beskattes elektriske køretøjer kun med 0,5 procent af bruttolisteprisen. Dette har til formål at give skatteyderne et incitament til at købe flere nye, rent elektriske køretøjer og derved bidrage til at forbedre luftkvaliteten, især i store byer.

Oprindelig var denne finansiering tidsbegrænset indtil 2010. I henhold til et nyt lovforslag skal den tidsbegrænsede særregel nu forlænges indtil den 31.12.2030. Samtidig bør støttebetingelserne (især minimumsdækning) gradvist justeres opad.

Noget der også er interessant for virksomheder, er den særlige afskrivning for elektriske varebiler i købsåret. Fra den 01.01.2020 til den 31.12.2030 kan elektriske varebiler afskrives éngang med 50 procent af købsprisen, ud over de almindelig afskrivningsmuligheder.

Endelig skal det nævnes, at den afgiftsfri opladning af el- og hybrid køretøjet er skattefri hos arbejdsgiveren.

Da lovgivningsprocessen for den årlige skattelov for 2019 stadig er i gang, vil det vise sig, om disse ændringer virkelig rent faktisk vil blive bragt i anvendelse. Lovgivningsprocessen bør være afsluttet senest ved årets udgang.

Hvis du har spørgsmål om den aktuelle status for lovgivningsproceduren, er du velkommen til at kontakte os.

Aileen Schüttke, tyskrevision
as@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere