Pas på ved ansættelse af ansatte fra udlandet

Pas på ved ansættelse af ansatte fra udlandet

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er i øjeblikket et stort samtaleemne, da mange arbejdsgivere har problemer med at finde passende fagfolk.

Ved søgning efter egnet personale rekrutteres medarbejdere, der har deres primære opholdssted i et andet land. Der kan dog være nogle særlige tilfælde, der kan have betydelig indflydelse for både medarbejderen og arbejdsgiveren.

Hvis medarbejderen nemlig arbejder mere end 25% i sit bopælsland, er lovgivningen om social sikring i dette bopælsland. Som resultat betales de samlede sociale sikringsbidrag i arbejdstagerens bopælsland; dette gælder både for medarbejderandelen og arbejdsgiverandelen.

For at arbejdsgiveren skal kunne betale de tilsvarende andele til de udenlandske sociale sikringsbidrag, skal han i princippet også registreres i dette land, for at bidragene også kan betales korrekt.

Ud over den sociale sikring spiller selvfølgelig også skatten en vigtig rolle. I princippet reguleres den i de fleste lande (hvor der findes en dobbeltbeskatningsoverenskomst) på en sådan måde, at lønningerne kun skal beskattes i arbejdsgiverens bopælsland, i det omfang den ansatte arbejder der. Hvis lønningerne optjenes uden for arbejdsgiverens land, er lønningerne altid skattepligtige i bopælslandet.

Der kræves særlig forsigtighed, især når medarbejderen er en vigtig beslutningstager (for eksempel administrerende direktør). I dette tilfælde kan der opstå en (utilsigtet) permanent virksomhed, som også kan give anledning til beskatning af en del af virksomhedens overskud i landet. Dette er ikke tilfældet med ”normale” ansatte.

For at undgå fejl ved ansættelse af en arbejdstager fra udlandet er det vigtigt at konsultere en revisor i det pågældende land.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

september 2019