Forbundsregeringen i Tyskland planlægger at fremme bygning af nye lejeboliger

Forbundsregeringen i Tyskland planlægger at fremme bygning af nye lejeboliger

Forbundsregeringen i Tyskland har den 09. august 2019 offentliggjort loven om skattetilskud til nye lejligheder (§ 7b EStG) og er således allerede trådt i kraft. Gennem denne specielle afskrivning planlægger regeringen at fremme bebyggelse af billige lejelejligheder.

I henhold til dette er det muligt for både private investorer og virksomheder at afskrive fem procent i skat for anskaffelses- og produktionsomkostninger for en lejelejlighed, men dog i en begrænset periode på fire år. Disse særlige afskrivninger kan tilføjes til den ”normale” afskrivning. I tilfælde af en normal afskrivning på to procent i de første fire år kan der således afskrives 28 procent (4 x 7%) af anskaffelses- og produktionsomkostningerne.

For at være berettiget til den særlige afskrivning skal følgende betingelser være opfyldt:

  • – Den særlige afskrivning gælder både for nye og eksisterende lejligheder
  • – Den lejede lejlighed skal i de første 10 år udlejes til boligformål og må ikke bruges til private formål eller som ferielejlighed
  • – Bygningsansøgningen skal være foretaget i perioden fra den 31.08.2018 til den 01.01.2021
  • – Anskaffelses- og produktionsomkostningerne må ikke overstige 3.000 EUR pr. kvadratmeter
  • – Skattegrundlaget er begrænset til højst 2.000 EUR pr. kvadratmeter boligareal; hvis anskaffelses- og produktionsomkostningerne er lavere bruges disse som grundlag for det faktiske afskrivningsbeløb
  • – Lejlighederne skal være indenfor Europas grænser

Det begrænsede antal år medfører imidlertid potentielle problemer. Markedet stimuleres kun i en kort periode og kan overbelaste byggebranchen. Tilsvarende er et loft på 3.000 EUR for lavt til anskaffelses- og produktionsomkostninger, især for lejligheder i dyre byer.

Det vil med tiden vise sig, om loftet på 3.000 EUR vil blive sat op, og om byggebranchen kan klare det store pres.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Aileen Schüttke, tyskrevision
as@tyskrevision.com

oktober 2019