Mere arv- og gaveafgift på trods af lave overførelsesværdier

84,7 milliarder euro af formuer blev i 2018 overført som en del af arv eller gaver, siger det Statistische Bundesamt i Tyskland. Den overførte formue er dermed med 12,7% faldet mindre ud end i 2017.

Da sådanne overførelser også dybest set er skattepligtige transaktioner, har skattekontorerne af disse overførelser opkrævet en samlet skat på 6,7 milliarder euro. Selvom skatteindtægterne blev mindre, steg de med 6%. Årsagen hertil er stigningen i ejendomsværdier og afskaffelse/ændring af visse skattereduktioner.

Det er vigtigt at vide, at en arv eller gave er afgiftspligtig i Tyskland, såfremt arvinger/modtagere eller arvegiver/gavegiver har bopæl i Tyskland. Det er derfor tilstrækkeligt, hvis man har bopæl i Tyskland, så hele processen i Tyskland i princippet er skattepligtig.

Men hvis det drejer sig om andre lande, skal det altid kontrolleres, om der består en lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst vedrørende arvegift, her skal der oplyses om de gældende skatteregler mellem landene. På nuværende tidspunkt findes der kun sådanne aftaler med Danmark, Frankrig, Grækenland, Sverige, Schweiz og Amerika.

Hvis der ikke er nogen aftale, skal dobbeltbeskatning undgås ved national lovgivning. Dette sker normalt ved at modregne den udenlandske skat.

Da en international arvesag også er oplysningspligtig, og risikoen for fejl er store, er det bedst at konsultere en revisor, der er bekendt med skattelovgivningen i begge lande, eller at tage kontakt til en revisor for hvert land.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

oktober 2019

Relaterede nyheder