Forøgelse af børnefradraget og (igen) forhøjelse af bundfradraget

Den 23.09.2020 blev den nye rapport om eksistensminimum for 2022 godkendt i Tyskland. Denne rapport vil sandsynligvis have en indvirkning på loven om anden familiehjælpelov, som den tyske regering i øjeblikket arbejder på.

Med dette nye lovforslag øges børnetilskuddet med 15,00 EUR (fra 204,00 EUR til 219,00 EUR). I denne sammenhæng stiger skattefradraget for børn også fra 3.906,00 EUR til 4.194,00 EUR.

Indtil videre skal det grundlæggende skattefradrag stige fra 9.408,00 EUR i 2020 til 9.696,00 EUR i 2021. På grund af den ovennævnte rapport om eksistensminimum skal det grundlæggende bundfradrag igen forhøjes med 48,00 EUR (til 9.744,00 EUR). I 2022 skal det grundlæggende bundfrag derefter stige til 9.984,00 EUR.
Disse værdier repræsenterer også de maksimale værdier for underholdsydelser.

Loven om familiehjælp er også beregnet til at flytte nøgleværdierne for skattesatsen, som har til formål at mildne den såkaldte ”kolde progression”.

For yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere