Fra 2019 lavere skat på hybrid- og elbiler i Tyskland

Beskatningen af hybrid- og elfirmabiler i Tyskland bliver snart 50 % lavere end på diesel- og benzinkøretøjer.

Hvis man kører i en tysk firmabil privat, bliver dens private benyttelse beskattet. Ofte bruges 1%-metoden til beregningen af den private benyttelse. Hvis en bil ifølge bilproducenternes listepris koster 50.000 EUR, skal bilens fører betale lønskat og socialforsikringsbidrag på 1% af anskaffelsesprisen, i dette tilfælde per måned på 500 EUR ”som økonomisk fordel”.

En ny tysk lov skal fra og med den 1. januar 2019 fremme anskaffelsen af hybrid- og elbiler. Hvis bruttolisteprisen på et sådant køretøj er på 50.000 EUR, lægges fremover kun 25.000 EUR til grunde ved 1%-metoden. Føreren skal dermed kun betale skat og socialudgifter på 250 EUR om måneden. Da de samlede løn-, skat- og socialafgifter i Tyskland ofte ligger på 30-50%, kan dettebetragtes som en betydelig besparelse.

Det planlagte tidsrum for fremme af anskaffelsen ligger imellem den 01.01.2019 og den 31.12.2021.

Man planlægger i Tyskland også at anvende ordningen for e-bikes og pedelecs. Vi anbefaler derfor at vente til næste år med køb eller leasing for at opnå den økonomiske fordel.

 

tyskrevision | TR Steuerberater, den 20.11.2018

Kontakt: Benjamin J. Feindt, mail: bjf@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere