Fra 2019 lavere skat på hybrid- og elbiler i Tyskland

Beskatningen af hybrid- og elfirmabiler i Tyskland bliver snart 50 % lavere end på diesel- og benzinkøretøjer.

Hvis man kører i en tysk firmabil privat, bliver dens private benyttelse beskattet. Ofte bruges 1%-metoden til beregningen af den private benyttelse. Hvis en bil ifølge bilproducenternes listepris koster 50.000 EUR, skal bilens fører betale lønskat og socialforsikringsbidrag på 1% af anskaffelsesprisen, i dette tilfælde per måned på 500 EUR ”som økonomisk fordel”.

En ny tysk lov skal fra og med den 1. januar 2019 fremme anskaffelsen af hybrid- og elbiler. Hvis bruttolisteprisen på et sådant køretøj er på 50.000 EUR, lægges fremover kun 25.000 EUR til grunde ved 1%-metoden. Føreren skal dermed kun betale skat og socialudgifter på 250 EUR om måneden. Da de samlede løn-, skat- og socialafgifter i Tyskland ofte ligger på 30-50%, kan dettebetragtes som en betydelig besparelse.

Det planlagte tidsrum for fremme af anskaffelsen ligger imellem den 01.01.2019 og den 31.12.2021.

Man planlægger i Tyskland også at anvende ordningen for e-bikes og pedelecs. Vi anbefaler derfor at vente til næste år med køb eller leasing for at opnå den økonomiske fordel.

 

tyskrevision | TR Steuerberater, den 20.11.2018

Kontakt: Benjamin J. Feindt, mail: bjf@tyskrevision.com

Relaterede nyheder