Skattemæssig udnyttelse af underholdsbidraget i Tyskland

Hvem, der yder økonomisk støtte til en underholdsberettiget person, kan i Tyskland opnå et skattefradrag af underholdsbidraget. Det er den tyske civilret, der foreskriver, hvem der er berettiget til underhold. Det vil i de fleste tilfælde være børn uden ret til børnepenge, forældre, bedsteforældre, tidligere ægtefæller eller den ene forældrepart (ved ugifte).

I forbindelse med underhold til børn tages der dog kun højde for skatten, når de hverken har krav på børnepenge eller børnefradrag. Som hovedregel har børn altid ret til børnepenge, indtil de er fyldt 18 år. Derudover er de berettiget, så længe de stadig er under erhvervsuddannelse (skole, læreplads, studium). Når barnet er blevet 25 år, ophører retten til børnepenge, med mindre ”barnet” på grund af et handicap ikke kan forpleje sig selv.

Der er dog lige nu et maksimumsbeløb på 9.000 EUR (År 2017: 8.820,00 EUR) for det fradragsberettigende underholdsbidrag. Dette maksimumsbeløb forhøjes med den forsørgedes omkostninger til syge- og plejeforsikring, mens det reduceres med den pågældende persons indtægter og løn.

Det anskueliggøres med det følgende lille eksempel:

I 2017 betaler hr. Müller 150,00 EUR om måneden til sin 35-årige søn (bor ikke i samme husstand). Sønnen tjener 7.200 EUR om året og betaler i alt 656,00 EUR til sin syge- og plejeforsikring.

Faktisk underholdsbidrag    

1.800,00 EUR

Ubeskåret maksimumsbeløb  

8.820,00 EUR

 
Plus syge- og plejeforsikring  

656,00 EUR

 
Øget maksimumsbeløb  

9.476,00 EUR

 
Sønnens indtægter:

7.200,00 EUR

   

Minus erhvervelsesomkostninger

-1.000,00 EUR

   
Indtægter fra løn

6.200,00 EUR

   
Minus modregningsfrit beløb

– 624,00 EUR

   
Modregnende indtægter  

5.576,00 EUR

 
Beskåret maksimumsbeløb    

3.900,00 EUR

 

Det lavere beløb fra det faktiske underholdsbidrag og det beskårede maksimumsbeløb kan reducere skatten (her 1.800,00 EUR).

Hvad mange dog ikke ved, er, at man ikke nødvendigvis behøver at betale det faktiske underholdsbidrag. Hvis den person, der i princippet skal forsørges, bor i samme husstand som den, der skal betale, går man blot ud fra, at vedkommende bliver forsørget, og at udgifterne til denne forsørgelse svarer til det (ubeskårede) maksimumsbeløb.

På den måde kan skattebyrden reduceres, uden at man i realiteten betaler det faktiske underholdsbidrag. Hvis sønnen i ovenstående eksempel levede i samme husstand som sin far, ville underholdsbeløbet blive fastsat til 8.820 EUR, og så ville det fradragsberettigede beløb blive forhøjet til 3.900,00 EUR.

 

tyskrevision | TR Steuerberater, den 08.11.2018

Kontakt: Roman Guscharzek, Steuerberater , mail: rg(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder