Fremme af lejeboligbyggeri i Tyskland

Hvem, der tidligere har forsøgt af finde en lejebolig i Tyskland, har måttet konstatere, at disse kun findes til høje priser – hvis de da overhovedet findes. Dette forsøger den tyske regering med et aktuelt lovforslag at dæmme op for.

Ifølge lovforslaget skal der skabes et skattemæssigt incitament til anskaffelse af nye lejeboliger, der er til at betale. Det sker ved at indføre ekstraordinær afskrivning på lejeboligbyggeri (§ 7b EStG – tysk lov om indkomstskat).

Den ekstraordinære afskrivning er dog kun gyldig under bestemte forudsætninger:

Ansøgningen om boligens byggetilladelse skal være indsendt mellem d. 31.08.2018 og 01.01.2011

Anskaffelsesomkostningerne må ikke udgøre mere end 3.000 €/m²

Boligen skal udlejes i mindst 10 år

Såfremt boligen ikke bygges fra ny, skal anskaffelsen af nye lejeboliger i allerede eksisterende bygninger finde sted i året for færdiggørelsen af boligen. Disse restriktioner har til formål at fremme bebyggelsen af ”normale” boliger og ikke opførelsen af luksusboliger.

Den ekstraordinære afskrivning skal udgøre 5 % pr. år af bygningens anskaffelsesomkostninger og være gældende i 4 år. I den forbindelse skal der dog indføres et loft på 2.000 EUR/m².

Denne ekstraordinære afskrivning skal kunne gøres gældende udover den normale afskrivning. På den måde kan der afskrives 28 % af anskaffelsesomkostningerne allerede i løbet af de første 4 år.

For en bolig på 80 m² vil det betyde, at opførelsesomkostningerne må beløbe sig til op mod 240.000 EUR (80 m² x 3.000 EUR/m²), hvoraf 160.000 EUR vil være fradragsberettigede.

I eksemplet ville det have til følge, at der vil komme en ekstraordinær afskrivning på 8.000 EUR oveni den normale afskrivning på 4.800 EUR. Det giver således en samlet sum på 12.800 EUR, der reducerer indtægterne fra udlejningen.

 

tyskrevision | TR Steuerberater, den 30.10.2018

Kontakt: Roman Guscharzek, mail: rg(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Endnu en gang udnævnt til en fremragende arbejdsgiver 2024

Endnu en gang udnævnt til en fremragende arbejdsgiver 2024

Skatterådgivning er så meget mere end bare at jonglere med tal! Faktisk spiller den menneskelige side en stor rolle her. Hos tyskrevision lægger vi hjerte og sjæl i vores medarbejdere - de mennesker, der tager sig af vores kunders bekymringer hver dag. Og det betaler...

læs mere