Fremme af lejeboligbyggeri i Tyskland

Hvem, der tidligere har forsøgt af finde en lejebolig i Tyskland, har måttet konstatere, at disse kun findes til høje priser – hvis de da overhovedet findes. Dette forsøger den tyske regering med et aktuelt lovforslag at dæmme op for.

Ifølge lovforslaget skal der skabes et skattemæssigt incitament til anskaffelse af nye lejeboliger, der er til at betale. Det sker ved at indføre ekstraordinær afskrivning på lejeboligbyggeri (§ 7b EStG – tysk lov om indkomstskat).

Den ekstraordinære afskrivning er dog kun gyldig under bestemte forudsætninger:

Ansøgningen om boligens byggetilladelse skal være indsendt mellem d. 31.08.2018 og 01.01.2011

Anskaffelsesomkostningerne må ikke udgøre mere end 3.000 €/m²

Boligen skal udlejes i mindst 10 år

Såfremt boligen ikke bygges fra ny, skal anskaffelsen af nye lejeboliger i allerede eksisterende bygninger finde sted i året for færdiggørelsen af boligen. Disse restriktioner har til formål at fremme bebyggelsen af ”normale” boliger og ikke opførelsen af luksusboliger.

Den ekstraordinære afskrivning skal udgøre 5 % pr. år af bygningens anskaffelsesomkostninger og være gældende i 4 år. I den forbindelse skal der dog indføres et loft på 2.000 EUR/m².

Denne ekstraordinære afskrivning skal kunne gøres gældende udover den normale afskrivning. På den måde kan der afskrives 28 % af anskaffelsesomkostningerne allerede i løbet af de første 4 år.

For en bolig på 80 m² vil det betyde, at opførelsesomkostningerne må beløbe sig til op mod 240.000 EUR (80 m² x 3.000 EUR/m²), hvoraf 160.000 EUR vil være fradragsberettigede.

I eksemplet ville det have til følge, at der vil komme en ekstraordinær afskrivning på 8.000 EUR oveni den normale afskrivning på 4.800 EUR. Det giver således en samlet sum på 12.800 EUR, der reducerer indtægterne fra udlejningen.

 

tyskrevision | TR Steuerberater, den 30.10.2018

Kontakt: Roman Guscharzek, mail: rg(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Vores løbehold ved Royal Run 2023

Vores løbehold ved Royal Run 2023

Anden pinsedag tog vores løbehold til Aabenraa for at deltage i årets Royal Run. Landet over var i år i alt mere end 93.000 personer tilmeldt løbet, heraf ca. 15.000 alene tilmeldt til deltagelse i Aabenraa. 🏃🏼🏃🏽 Under en skyfri himmel og med strålende solskin vovede...

læs mere
Grundstensnedlæggelse til mellemliggende bygning

Grundstensnedlæggelse til mellemliggende bygning

Et talstærkt team har brug for omfangsrig plads for at kunne arbejde på en fornuftig måde. Og da pladsen bliver stadig mere trang på grund af det stigende antal medarbejdere (vi har nu knap 60 ansatte), er vi glade for, at grundstenen til den mellemliggende bygning...

læs mere
Revisor Kim Ole Pommer bliver administrerende partner

Revisor Kim Ole Pommer bliver administrerende partner

I sidste uge havde vi igen en lejlighed til at fejre. Kim, vores højt værdsatte mangeårige medarbejder og nyuddannet revisor i første forsøg, blev udnævnt til administrerende partner i tyskrevision med virkning fra begyndelsen af 2024. Dette øger antallet af vores...

læs mere