Fradrag i indkomst før skat kan blive dyrt for begrænset skattepligtige i Tyskland

Hvis man bor i udlandet og arbejder i Tyskland, er man som oftest begrænset skattepligtig i Tyskland. Indkomstskatten trækkes direkte hos arbejdsgiveren og afleveringen af en tysk selvangivelse er normalt frivillig.

Men ofte har man også omkostninger forbundet med arbejdet som f.eks. kørsel til og fra arbejde, tjenesterejser, arbejdsredskaber eller videreuddannelse. Der kan skattemæssigt tages hensyn til disse omkostninger, hvis man afleverer en tysk selvangivelse, eller hvis man får et fradrag på skattekortet.

Bemærk: Et fradrag på skattekortet forpligter til aflevering af en tysk selvangivelse. Udenlandske indtægter bliver herved ikke direkte skattepligtige, men forhøjer den tyske skattesats (progressionsforbehold). Selv om man har mange udgifter, kan de udenlandske indtægter muligvis føre til en efterbetaling af tysk indkomstskat.

Hvis man ikke har fået et fradrag registreret på skattekortet, kan man selv bestemme, om man vil aflevere en selvangivelse. Hvis man forventer at skulle efterbetale skat, undlader man at aflevere selvangivelse.

For at undgå en mulig efterbetaling kan det specielt i det år, hvor man påbegynder arbejdet i Tyskland, være en god idé ikke at registrere et fradrag på skattekortet. Udarbejdelsen af selvangivelsen viser, om en begrænset skattepligt kan betale sig på trods af udenlandske indtægter.

 

tyskrevision | TR Steuerberater, 02.06.2016

Kontakt: Dipl.-Finanzwirt Roman Guscharzek, Steuerberater, Mail: rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere