Fremførsel af underskud ved køb af kapitalselskab i Tyskland

Underskud i tyske kapitalselskaber er rene skattepenge værd, hvis de kan modregnes i kommende års overskud.

Den tyske lovgiver afviste denne fremførsel af underskud helt eller delvist, hvis 25% eller mere af selskabsandelene var blevet solgt efter opstået underskud. Dette var ærgerligt for de pågældende erhvervsdrivende. En dom afsat af den tyske forfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) har nu ændret lovgivningen: Med dom af 29.03.2017 (vedr. § 8c KStG, gældende til 31.12.2015) forpligtede forfatningsdomstolen lovgiveren til at lave en ny regel indtil den 31.12.2018, som skal anvendes med tilbagevirkende kraft.

Har det betydning for dig?
Hvis dit kapitalselskab p.g.a. et andelssalg før 2016 har givet underskud og skatteopgørelsen stadig kan ændres, bør erhvervsdrivende om nødvendigt gøre indsigelse hos tysk skat. Tyskrevision hjælper gerne.

Fra den 01.01.2016 gælder derudover en ny regel. Hvis virksomhedens aktiviteter – enkelt forklaret – ikke ændrer sig, kan man også ved salg af andele efter anmodning få modregnet et underskud med kommende overskud. En klar fordel for køberen.

tyskrevision | TR Steuerberater, den 20.09.2017

  

Kontakt Benjamin Feindt, Steuerberater & Partner, mail: info(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder