Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år.

Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019.

For dem der har en skatterådgiver var fristen indtil videre den 31.12. i det efterfølgende år. den sidste dag for at aflevere selvangivelsen. Denne periode forlænges tilsvarende med 2 måneder til den 28./29.02. i det efterfølgende år. Selvangivelsen for 2018 skal dermed indberettes senest den 29.02.2020. Fristen for den 28.02. bør dog ikke overskrides, idet der fra den 14. måned opkræves et skattetillæg. Hidtil lå beslutningen om skattetillæget hos skattemyndigheden. Denne beslutningsmulighed er nu afskaffet.

Under visse omstændigheder har skattekontoret (Finanzamt) imidlertid også mulighed for at anmode om fremsendelse af selvangivelsen på forhånd. Dette er normalt tilfældet, når der forventes højere tilbagebetalinger, for eksempel når der sker en betydelig stigning i omsætningen eller vedophør.

Har du spørgsmål til dette emne, er du velkommen til at kontakte os hos tyskrevision.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

juli, 2019

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Ny rekord for etablering i Tyskland

Ny rekord for etablering i Tyskland

I 2018 blev der sat en ny rekord, idet hele 2062 udenlandske virksomheder etablerede sig i Tyskland. Dette fremgår af en undersøgelse foretaget af Germany Trade & Invest. Undersøgelsen viser, at Tyskland stadig er et populært investeringsland for udenlandske...

læs mere