Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år.

Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019.

For dem der har en skatterådgiver var fristen indtil videre den 31.12. i det efterfølgende år. den sidste dag for at aflevere selvangivelsen. Denne periode forlænges tilsvarende med 2 måneder til den 28./29.02. i det efterfølgende år. Selvangivelsen for 2018 skal dermed indberettes senest den 29.02.2020. Fristen for den 28.02. bør dog ikke overskrides, idet der fra den 14. måned opkræves et skattetillæg. Hidtil lå beslutningen om skattetillæget hos skattemyndigheden. Denne beslutningsmulighed er nu afskaffet.

Under visse omstændigheder har skattekontoret (Finanzamt) imidlertid også mulighed for at anmode om fremsendelse af selvangivelsen på forhånd. Dette er normalt tilfældet, når der forventes højere tilbagebetalinger, for eksempel når der sker en betydelig stigning i omsætningen eller vedophør.

Har du spørgsmål til dette emne, er du velkommen til at kontakte os hos tyskrevision.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

juli, 2019

Relaterede nyheder