Mere pension fører til skattepligt

Den 01.01.2019 steg pensionen for mødre og uarbejdsdygtige samt pensionen tilpasses løbende fra den 01.07.2019. Denne tilpasning udgør 3,18% (vest) hhv. 3,91% (øst).

Dette betyder også at den skattepligtige indkomst stiger for pensionister. Idet pensionsreguleringsbeløbet beskattes i fuld omfang og ændringerne i mødre- og uarbejdsdygtiges pension delvis er skattepligtigt, vil der muligvis opstå en øget skattepligt.

Det kan derfor ske at pensionister i 2019 bliver nødt til at lave en selvangivelse og betale en restskat. Restskatten kan formindskes eller undlades hvis der har været fradragsberettigede omkostninger, som for eksempel kunne være:

  • – lægeudgifter
  • – håndværkstjenester
  • – husholdningsrelaterede omkostninger
  • – doneringer.

Pensionister, som får tysk pension i udlandet, er forpligtet til at aflevere en selvangivelse da de kun er begrænset skattepligtige i Tyskland. Her vil de ovennævnte omkostninger ikke kunne trækkes fra.

Der er dog en undtagelse: Pensionister som får 90% af deres indkomst fra Tyskland, har mulighed for at blive behandlet som om de har bopæl i Tyskland. Således kan de ovennævnte omkostninger alligevel trækkes fra og føre til en skattelettelse.

Har du spørgsmål omkring dette emne, er du velkommen til at kontakte os hos tyskrevision.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

juni 2019

Relaterede nyheder

Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere
Ny rekord for etablering i Tyskland

Ny rekord for etablering i Tyskland

I 2018 blev der sat en ny rekord, idet hele 2062 udenlandske virksomheder etablerede sig i Tyskland. Dette fremgår af en undersøgelse foretaget af Germany Trade & Invest. Undersøgelsen viser, at Tyskland stadig er et populært investeringsland for udenlandske...

læs mere