Onlineplatformer forpligtes til at give skatterelevante data fra kunder til skattemyndighederne

Den 15.07.2020 fremlagde EU-Kommissionen et forslag til direktiv om forbedring af det administrative samarbejde på skatteområdet.

Forslagets hovedområde er at udvide rapporteringskravene på digitale platforme. Dette har til formål at skabe større transparens og især bekæmpe skatteunddragelse.

Dette forslag skal dække platformoperatører, der udfører eller mægler følgende forretningsaktiviteter:

  • – Udlejning af fast ejendom (for eksempel: AirBnB, 9flats, Wimdu)
  • – Personlige tjenester (for eksempel: Kørselsservicer som Uber)
  • – Salg af varer (for eksempel: Ebay, Amazon)
  • – Udlejning af transportmidler (for eksempel: Car-Sharing, sammenkørselbureauer)
  • – Investeringer og lån (for eksempel: crowdfunding, smava)

 

Platforme, der tilbyder eller formidler sådanne tjenester, skal ikke kun kræve deres kunders navne og adresser, men også det respektive skatteidentifikationsnummrer og de lagrede bankkonti og rapportere dem regelmæssigt til skattemyndighederne.

Dette skulle gøre det muligt for skattemyndighederne at kontrollere, om overskuddet herfra er angivet i selvangivelsen, men også om overskuddet endog kan være genstand for moms eller erhvervsskat.

Denne retningslinje skal derefter implementeres inden den 31.12.2021 og vil derefter være gældende for første gang i kalenderåret 2022.

I princippet er denne indkomst altid skattepligtig i bopælslandet, men den kan også være skattepligtig i et andet land. Indtægter fra leje af fast ejendom er (næsten) altid skattepligtig i ejendommens land.

Det betyder, at en skattepligtig person i Danmark, der udlejer en ejendom i Tyskland, også skal betale skat af lejeindtægterne i Tyskland.

Hvis indtægterne fra sådanne platforme tidligere ikke blev angivet i selvangivelsen, skulle de berørte personer overveje, om indkomsten derefter skulle opgøres. Skatteforældelsesperioderne er normalt 10 år, hvilket også svarer til den efterfølgende angivelsesperiode. Under visse omstændigheder er der i disse tilfælde stadig mulighed for at indsende en frivillig opgørelse, der fritager sanktionen.

Om denne forpligtelse også gælder for platforme som Facebook, YouTube, Instagram, mm. (Influencer) er endnu ikke sikkert, men det forventes, at dette kommer på et eller andet tidspunkt, hvis ikke allerede med denne retningslinje.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere