Rimelig egenudgift: Gamle skattebilletter ændres i Tyskland til fordel for de skattepligtige

Fra nu af ændres gamle skattebilletter i adskillige tyske delstater til fordel for de skattepligtige. På den måde reagerer skatteforvaltningen på Finansskatterettens (BFH) dom fra 19.1.2017 angående fradrag af en rimelig egenudgift. Dette sker i forbindelse med hensyntagen til de såkaldte ”ekstraordinære udgifter” ved beregningen af indkomstskatten.

De ekstraordinære udgifter kan sænke skattetrykket i selvangivelsen. Blandt disse ekstraordinære omkostninger hører særligt sygdomsudgifter, udgifter til medicinske hjælpemidler (Briller, rollator, kørestol o.l.) og delvist også udgifter til plejehjem.

Det er dog ikke omkostningernes samlede beløb, der er fradragsberettiget. Beløbet skal istedet fratrækkes den rimelige egenudgift. Tidligere blev udgifterne beregnet ud fra en fast procentsats af den samlede indtægt. Jo højere den samlede indtægt var, jo højere var procentsatsen til fastsættelse af den rimelige egenudgift.

I sin dom havde BFH truffet afgørelse om, at beregningen af de rimelige egenudgifter nu skal ske trinvist og ikke som tidligere, hvor beregningen blev foretaget ud fra en fast procentsats af den samlede indtægt.

I adskillige delstater har man nu påbegyndt ændringen af de gamle skattebilletter ved at anvende den nye regel til beregningen af den rimelige egenudgift.

Hidtil har delstaterne Bayern, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern og Hessen meddelt, at der i løbet af de næste uger og måneder vil ske en ændring i de gamle skattebilletter i tilfælde af, at dette vil have en skattemæssig ændring til følge.

I Schleswig-Holstein har man endnu ikke udtalt sig om det, men allerede nu ændres og fremsendes de første skattebilletter, og de skattepligtige får udbetalt deres indeståender.

Den nye beregningsmetode er allerede blevet implementeret i de skattebilletter, der er blevet udsendt siden domsfældelsen. Det er ikke nødvendigt for de skattepligtige at anmode om en ændring af de gamle skattebilletter, eftersom ændringen sker automatisk.

tyskrevision | TR Steuerberater, den 09.10.2018

Kontakt: Roman Guscharzek, mail: rg(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder