Tysk fradrag af omkostninger afholdt til en fest

I en dom fra den tyske forbundsskatteret fra den 08. 07. 2015 (VI R 46/14) blev det afgjort, at omkostninger afholdt i forbindelse med en fest, som både er erhvervsrelateret og privat begrundet, kan opdeles og delvist fratrækkes som reklameudgifter. Derved danner årsagerne til festens afholdelse et afgørende kriterium.

I det foreliggende stridsspørgsmål havde klageren i løbet af et år succesfuldt bestået den tyske revisoreksamen og samtidig fejret sin 30 års fødselsdag. Han fejrede både sin beståede eksamen og fødselsdagen med en fest, og inviterede familiemedlemmer, venner og kollegaer.

Omkostningerne for beværtningen og leje af lokale delte han op per person.

Den tyske forbundsskatteret fulgte denne opdeling per person, da anledningen efter dens mening klart og tydeligt kunne deles op, ligesom invitationerne til gæsterne fra den erhvervsmæssige baggrund også (stort set) udelukkende var erhvervsmæssigt foranledigede.

Omkostninger er fradragsberettigede for gæster, som har en arbejdsrelateret baggrund. Dette kan antages, hvis gæsterne fra arbejdspladsen ikke bliver inviteret eksplicit, men alment (for eksempel: alle lærlinge/elever, alle fra afdelingen X, o. lign.) Denne almene invitation taler for, at omkostningerne for disse gæster (næsten) udelukkende er erhvervsrelaterede. Dette gælder også, selvom den skattepligtige skulle have et venskabeligt forhold til nogle af disse gæster. Bliver herimod kun enkelte arbejdskollegaer inviteret, kan dette være et tegn på en fest af overvejende private årsager, og et fradrag som reklameomkostninger ville derfor blive udelukket.

 

tyskrevision | TR Steuerberater, 01.02.2016

Roman Guscharzek, Dipl.-Finanzwirt

Relaterede nyheder

Vores løbehold ved Royal Run 2023

Vores løbehold ved Royal Run 2023

Anden pinsedag tog vores løbehold til Aabenraa for at deltage i årets Royal Run. Landet over var i år i alt mere end 93.000 personer tilmeldt løbet, heraf ca. 15.000 alene tilmeldt til deltagelse i Aabenraa. 🏃🏼🏃🏽 Under en skyfri himmel og med strålende solskin vovede...

læs mere
Grundstensnedlæggelse til mellemliggende bygning

Grundstensnedlæggelse til mellemliggende bygning

Et talstærkt team har brug for omfangsrig plads for at kunne arbejde på en fornuftig måde. Og da pladsen bliver stadig mere trang på grund af det stigende antal medarbejdere (vi har nu knap 60 ansatte), er vi glade for, at grundstenen til den mellemliggende bygning...

læs mere
Revisor Kim Ole Pommer bliver administrerende partner

Revisor Kim Ole Pommer bliver administrerende partner

I sidste uge havde vi igen en lejlighed til at fejre. Kim, vores højt værdsatte mangeårige medarbejder og nyuddannet revisor i første forsøg, blev udnævnt til administrerende partner i tyskrevision med virkning fra begyndelsen af 2024. Dette øger antallet af vores...

læs mere