Tysk skattefradrag for udgifter til vedligeholdelse af hjemmet

Den tyske forbundsskatteret har med en dom fra den 20.03.2014 (VI R 55/12) afgjordt, at begrebet ”i hjemmet” (§35a EstG) skal tydes rumligt-funktionelt. Resultatet af denne dom er, at grænsen for hjemmet ikke kun er fastlagt via ejendomsgrænsen. Tværtimod kan udgifter for arbejde udenfor ejendomsgrænsen, som vedrører hjemmet skattemæssigt, føre til et skattemæssigt fradrag (for eksempel tilslutning til det offentlige forsyningsnet).

Efter den tyske forbundsskatterets opfattelse skal der tages et skattemæssigt hensyn til omkostninger, som hænger sammen med hjemmet eller har en funktionel sammenhæng med hjemmet.

Dette har blandt andet til følge, at også lønomkostninger til en ny husdør kan føre til skattemæssige fradrag, selvom døren ikke fremstilles i hjemmet af den skattepligtige, dog tjener døren hjemmet funktionelt.

Det tyske skattevæsen anvender indtil nu ikke denne retspraksis, men nedproriterer disse sager indtil der kommer en ny ordning fra Tysklands Finansministerium.

Skattemæssigt ramte bør anføre omkostningerne i indkomsterklæringen og henvise til den ovennævnte afgørelse fra den tyske forbundsskatteret og ansøge om hensyntagen.

tyskrevision | TR Steuerberater, 10.02.2016

Roman Guscharzek, Dipl.-Finanzwirt

Relaterede nyheder