Videregivelse af udenlandske konti også i 2018

Per 30.09.2017 modtog det tyske Bundeszentralamt für Steuern (BzSt) for første gang imformationer om udenlandske konti, hvis ejere har bopæl i Tyskland. I 2018 bliver der sendt informationer om år 2017.

 

De udenlandske banker sender de relevante informationer til de respektive skattemyndigheder. Disse sender informationerne videre til det tyske Bundeszentralamt für Steuern.

Informationerne indeholder ikke kun indtægterne fra sidste år, men også kontoindestående og depotbeholdning. Filerne er på nuværende tidspunkt ikke videresendt til de respektive skattekontorer i Tyskland. P.g.a. af filernes størrelse og den tekniske omsætning vil dette formodentligt først ske i begyndelsen af 2019.

Hvis indtægterne fra disse konti ikke fremgår af tidligere års skatteopgørelser, vil det tyske skattekontor bede vedkommende personer om at tage stillig og angive indtægterne. En selvanmeldelse (med bortfald af straf) vil højst sandsynligt ikke længere være muligt, fordi de tyske skattemyndigheder (BZSt) allerede har kendskab til konti.

Listen over lande, som i 2018 deltager i udvekslingen af data, er blevet større i forhold til 2017. En samlet liste af alle lande fremgår af en skrivelse fra Bundesministerium für Finanzen fra 01.02.2018.

Downlod:  PDF-skrivelse om automatisk udveksling

tyskrevision | TR Steuerberater, den 10.04.2018

Kontakt: Roman Guscharzek, mail: rg(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder