Yderligere Corona-overgangsstøtte og lån i Tyskland

Små og mellemstore virksomheder, der har måtte opgive eller begrænse deres virksomhed på grund af coronapandemien, kan nu modtage yderligere likviditetsstøtte. Denne overgangsstøtte er en væsentlig del af den økonomiske hjælpepakke, som den tyske regering har lanceret. Målet er at få Tyskland hurtigst muligt økonomisk set ”på benene igen”.

Talrige små og mellemstore virksomheder måtte stoppe eller begrænse deres forretningsdrift på grund af coronakrisen. Den tyske regering hjælper disse virksomheder med en corona-overgangsstøtte i form af direkte tilskud til faste driftsomkostninger. Til dette formål stilles der – som en del af det omfattende økonomiske stimulusprogram – i alt omkring 25 milliarder euro til rådighed.

Formålet med overgangsstøtten er, at sikre den økonomiske eksistens af de berørte virksomheder, personlig ejet mindre virksomheder og freelancere. I tilfælde af betydelige omsætningstab på grund af corona i månederne juni til august 2020 refunderes de faste driftsomkostninger delvist.

Overgangsstøtten gør det muligt for virksomheder, som er særlig hårdt ramt af krisen, inden længe at kunne køre op i gear igen. Støtten skal ikke tilbagebetales.

Hvem kan ansøge om overgangsstøtte?

Virksomheder og organisationer fra alle brancher kan ansøge om overgangstøtten, forudsat at de ikke er berettiget til den økonomiske stabiliseringsfond. I april og maj 2020 skal den samlede omsætning være faldet med mindst 60 procent sammenlignet med april og maj 2019. Personlig ejet mindre virksomheder og freelancere kan også ansøge, hvis de opfylder kravene iht. programmet. Det samme gælder for almennyttige virksomheder og institutioner.

Hvor kan der ansøges om overgangsstøtte?

Overgangsstøtten ansøges altid af alle berettigede parter gennem en revisor, en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Her kontrolleres de oplyste omsætningsfald og de faste omkostninger og ansøgningen om hjælp til overgangsstøtten foranlediges af førnævnte via en fælles applikationsplatform.

Vi – revisorerne hos tyskrevision – er allerede registreret og hjælper gerne.

Hvilke frister skal overholdes?

Den landsdækkende applikationsplatform er tilgængelig fra den 08. juli 2020 (flere informationer kan findes her). Her kan revisorer, statsautoriseret revisorer og registrerede revisorer lade sig registrere. Online ansøgninger kan indsendes af førnævte fra den 10. juli 2020. Udbetaling til virksomheder kan gennemføres allerede i juli. Den seneste mulige dato for en ansøgning er den 30. september 2020

Hvor meget overgangsstøtte kan der ydes?

Størrelsen på overgangsstøtten afhænger af de faste driftsomkostninger og omfanget af faldet i omsætningen:

Fald i omsætning (i støttemåneden sammenlignet med samme måned året før) Refusion som overgangsstøtte
Mellem 40 % og under 50 %40 % af de faste omkostninger
Mellem 50 % og 70 %50 % af de faste omkostninger
Over 70 %80 % af de faste omkostninger

Kvalificerede faste omkostninger er fx husleje og forpagtningsafgift, finansieringsomkostninger, andre faste udgifter, omkostninger til lærlinge og ejendomsskatter. Personaleudgifter for personale, der ikke kan sendes i arbejdsfordeling, kan kræves til en fast sats på 10 procent af de faste omkostninger. Det maksimale beløb af overgangsstøtte er 150.000 euro pr. måned i højst tre måneder.

For virksomheder med op til fem ansatte er det maksimale refusionsbeløb 9.000 euro pr. måned og for virksomheder med op til ti ansatte 15.000 euro pr. måned i højst tre måneder i begge kategorier.

I berettigede ekstraordinære tilfælde kan de maksimale refusionsbeløb for små virksomheder overskrides.

Hvem udbetaler overgangsstøtten?

Ansvarlig for gennemførelsen og udbetalingen af overgangsstøtten er den respektive delstat. En oversigt over bevillingskontorerne i de 16 delstater kan findes her. Men det er ikke alt.

Inden for rammerne af det landsdækkende beskyttelsesskjold for virksomheder udvides eksisterende programmer for likviditetsstøtte fra KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) og garantibankerne for at gøre det lettere for virksomheder at få adgang til billige lån. KfW’s coronahjælp vil blive implementeret i et KfW-specielt program 2020, frem for alt via de eksisterende ERP-forretningsstartlån – universelle og KfW-iværksætterlån. Ud over ansvarsfritagelse på op til 90 procent tilbydes programmerne gennem din bank til væsentligt nedsatte renter. Fra KfW-Schnellkredit 2020 kan virksomheder i erhvervssektoren, enkeltmandsvirksomheder og freelancere med mere end ti ansatte søge om lån med en fritagelse for ansvar på 100 procent via banken, som de normalt benytter (Hausbank).

Hvis der her er et behov for at søge om billige lån, lån uden betydelige garantier osv., hjælper vi gerne videre. Programmerne ændrer sig løbende. Her har vi gode forbindelser til de enkelte institutter.

Der søges om lån gennem den normalt benyttede bank (Hausbank), og her kræves der også bekræftelse fra revisoren. Vi er bekendt med dette og også her kan du stole på os.

Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Kom godt igennem krisen og hold dig fysisk og økonomisk sund og rask.

Thorsten Manewald, tyskrevision
info@tyskrevision.com

Relaterede nyheder