Undgå problemer med skattemyndigheden efter Corona-hjælp i Tyskland

Corona-hjælp meddeles skattemyndighederne

Undgå problemer med skattemyndigheden efter Corona-hjælp i Tyskland

04/09/2020
|

Da corona-hjælp og overgangsstøtten er skattepligtig og derfor skal medregnes i overskuddet, skal de udbetalende organisationer af en anordning til ændring af meddelsesforordningen (lovforslag af 09.07.2020) forpligtes til at melde udbetalingsbeløbet direkte til den ansvarlige skattemyndighed.

Herigennem skal sikres, at støttemodtagerne også oplyser støtten ifm. selvangivelsen i 2020.

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com