Pensionsforøgelse 2020 i Tyskland

Hvert år den 01. juli forhøjes pensionerne i Tyskland. Dermed blev også i år den 01. juli 2020 pensionerne forhøjet med 4,20 % i øst og 3,45 % i vest.

Flere penge fører til glæde hos mange pensionister, dog skal nogle fra nu af indberette en selvangivelse, fordi deres indkomst overstiger det tyske bundfradrag (9.408€, hhv. 18.816€ for ægtefæller). Dette kan muligvis føre til efterbetalinger.

Disse efterbetalinger kan dog reduceres eller undlades, hvis man har fradragsberettigede omkostninger. Disse omkostninger er blandt andet lægeudgifter, håndværkstjenester, husholdningsrelaterede omkostninger og lignende.

Pensionister i udlandet, som får tysk pension, er forpligtet til at indberette deres selvangivelser, fordi de er underlagt en begrænset skattepligt i Tyskland. Dette medfører, at omkostningerne ikke er fradragsberettiget. Hvis 90 % af indkomsten opnås i Tyskland eller er mindre end det tyske bundfradrag, er der imidlertid mulighed for at søge om en ligestilling med pensionsmodtagere, der har bopæl i Tyskland. Dette har den fordel, at der er mulighed for at trække omkostningerne fra, så skattetrykket reduceres betydeligt.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
tax@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Tillykke til vores nye skattemedarbejdere Naja og Thekla!

Tillykke til vores nye skattemedarbejdere Naja og Thekla!

Tillykke, Naja og Thekla! 🎉 Vi er stolte og glade for, at vores to elever Naja og Thekla i denne uge bestod deres afsluttende eksamen som skattemedarbejdere med bravour efter tre års uddannelse! 🥳 Jeres hårde arbejde og engagement har båret frugt, og vi er meget glade...

læs mere
Udmærkelse for særligt tysk-dansk engagement

Udmærkelse for særligt tysk-dansk engagement

Ved dette års arrangement ”Wirtschaftstag” i Berlin har Wirtschaftsrat der CDU e.V. udtegnet sektionen Slesvig-Flensborg for sit engagement for et bedre økonomisk samarbejde mellem Tyskland og Danmark. tyskrevision-partner Benjamin Feindt Benjamin Feindt modtog prisen...

læs mere
Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

I sidste uge inviterede den afgående danske ambassadør Susanne Hyldelund til sin residens i Berlin for at fejre Grundlovsdag. Ligesom den tyske grundlov understreger den danske grundlov de ufravigelige menneskerettigheder. Grundlovsdag er en helligdag i Danmark. Ved...

læs mere