Pensionsforøgelse 2020 i Tyskland

Pensionsforøgelse 2020 i Tyskland

Pensionsforøgelse 2020 i Tyskland

24/07/2020
|

Hvert år den 01. juli forhøjes pensionerne i Tyskland. Dermed blev også i år den 01. juli 2020 pensionerne forhøjet med 4,20 % i øst og 3,45 % i vest.

Flere penge fører til glæde hos mange pensionister, dog skal nogle fra nu af indberette en selvangivelse, fordi deres indkomst overstiger det tyske bundfradrag (9.408€, hhv. 18.816€ for ægtefæller). Dette kan muligvis føre til efterbetalinger.

Disse efterbetalinger kan dog reduceres eller undlades, hvis man har fradragsberettigede omkostninger. Disse omkostninger er blandt andet lægeudgifter, håndværkstjenester, husholdningsrelaterede omkostninger og lignende.

Pensionister i udlandet, som får tysk pension, er forpligtet til at indberette deres selvangivelser, fordi de er underlagt en begrænset skattepligt i Tyskland. Dette medfører, at omkostningerne ikke er fradragsberettiget. Hvis 90 % af indkomsten opnås i Tyskland eller er mindre end det tyske bundfradrag, er der imidlertid mulighed for at søge om en ligestilling med pensionsmodtagere, der har bopæl i Tyskland. Dette har den fordel, at der er mulighed for at trække omkostningerne fra, så skattetrykket reduceres betydeligt.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com