Pensionsforøgelse 2020 i Tyskland

Hvert år den 01. juli forhøjes pensionerne i Tyskland. Dermed blev også i år den 01. juli 2020 pensionerne forhøjet med 4,20 % i øst og 3,45 % i vest.

Flere penge fører til glæde hos mange pensionister, dog skal nogle fra nu af indberette en selvangivelse, fordi deres indkomst overstiger det tyske bundfradrag (9.408€, hhv. 18.816€ for ægtefæller). Dette kan muligvis føre til efterbetalinger.

Disse efterbetalinger kan dog reduceres eller undlades, hvis man har fradragsberettigede omkostninger. Disse omkostninger er blandt andet lægeudgifter, håndværkstjenester, husholdningsrelaterede omkostninger og lignende.

Pensionister i udlandet, som får tysk pension, er forpligtet til at indberette deres selvangivelser, fordi de er underlagt en begrænset skattepligt i Tyskland. Dette medfører, at omkostningerne ikke er fradragsberettiget. Hvis 90 % af indkomsten opnås i Tyskland eller er mindre end det tyske bundfradrag, er der imidlertid mulighed for at søge om en ligestilling med pensionsmodtagere, der har bopæl i Tyskland. Dette har den fordel, at der er mulighed for at trække omkostningerne fra, så skattetrykket reduceres betydeligt.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere
Ny rekord for etablering i Tyskland

Ny rekord for etablering i Tyskland

I 2018 blev der sat en ny rekord, idet hele 2062 udenlandske virksomheder etablerede sig i Tyskland. Dette fremgår af en undersøgelse foretaget af Germany Trade & Invest. Undersøgelsen viser, at Tyskland stadig er et populært investeringsland for udenlandske...

læs mere