Begrænset fradragsmuligheder ved 1. erhvervsuddannelse

Skattepligtige og skattemyndighederne har længe diskuteret, om omkostningerne ved den første erhvervsuddannelse kan fradrages som det tyske ”Werbungskosten” eller ej.

Lovgivningen blev reguleret således, at disse omkostninger ikke kan betragtes som ”Werbungskosten”, men kun som særlige udgifter.

Dette har den (negative) konsekvens, at omkostningerne kun er fradragsberettigede i indkomsten i det respektive år. På grund af det faktum, at studerende stort set ikke tjener en høj indkomst, har udgifterne ofte ingen indflydelse. Hvis omkostningerne på den anden side er fradragsberettigede som ”Werbungskosten”, kunne der opstå en såkaldt fremførsel af underskud, som derefter ville have virkning i det første år, hvor indtægterne ville blive genereret.

Denne tvist er nu endelig besluttet af den tyske domstol (Bundesverfassungsgericht), desværre til ulempe for de berørte. Domstolen har anerkendt den nuværende retlige situation som forfatningsmæssig.

På baggrund af dette er det sandsynligt at alle Årsopgørelser, som i denne henseende blev anset som foreløbig, samt verserende indsigelser blive erklæret for afviklet og endeligt via et styresignal.

Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

Februar 2020

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere