Begrænset fradragsmuligheder ved 1. erhvervsuddannelse

Skattepligtige og skattemyndighederne har længe diskuteret, om omkostningerne ved den første erhvervsuddannelse kan fradrages som det tyske ”Werbungskosten” eller ej.

Lovgivningen blev reguleret således, at disse omkostninger ikke kan betragtes som ”Werbungskosten”, men kun som særlige udgifter.

Dette har den (negative) konsekvens, at omkostningerne kun er fradragsberettigede i indkomsten i det respektive år. På grund af det faktum, at studerende stort set ikke tjener en høj indkomst, har udgifterne ofte ingen indflydelse. Hvis omkostningerne på den anden side er fradragsberettigede som ”Werbungskosten”, kunne der opstå en såkaldt fremførsel af underskud, som derefter ville have virkning i det første år, hvor indtægterne ville blive genereret.

Denne tvist er nu endelig besluttet af den tyske domstol (Bundesverfassungsgericht), desværre til ulempe for de berørte. Domstolen har anerkendt den nuværende retlige situation som forfatningsmæssig.

På baggrund af dette er det sandsynligt at alle Årsopgørelser, som i denne henseende blev anset som foreløbig, samt verserende indsigelser blive erklæret for afviklet og endeligt via et styresignal.

Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
tax@tyskrevision.com

Februar 2020

Relaterede nyheder

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

I sidste uge inviterede den afgående danske ambassadør Susanne Hyldelund til sin residens i Berlin for at fejre Grundlovsdag. Ligesom den tyske grundlov understreger den danske grundlov de ufravigelige menneskerettigheder. Grundlovsdag er en helligdag i Danmark. Ved...

læs mere