Dobbelt husførelse dog fradragsberettiget for enlige?

Den nye rejseomkostningslov har været gældende siden 01.01.2014, den indeholder også forordningen om dobbelt husførelse.

Generelt gælder dobbelt husførelse kun, hvis den pågældende faktisk opretholder to husstande. For ugifte, der bor i en flergenerations husstand (med deres forældre), gælder følgende: “At have din egen husstand, kræver, at du har en lejlighed og et økonomisk bidrag til leveomkostningerne” (BMF-breve fra 24.10.2014 Rz.100).

Især økonomisk deltagelse kan være et ekskluderingskriterium (f.eks. for studerende).

Niedersachsens finansdomstol skal nu (for første gang) afgøre en sag i denne retning. I dette tilfælde havde den pågældende betalt et engangsbeløb på 1.200,00 EUR som grund for en månedlig omkostningsdeling på EUR 100,00 og en ekstra EUR 550,00 (fornyelse af vinduet) overført til forældrene.

Skattemyndighederne ville ikke anerkende denne økonomiske deltagelse, fordi en løbende deltagelse ikke kan opnås efterfølgende (med en engangsbetaling).

Finansdomstolen i Niedersachsen har nu afgjort (9 K 209/18), at der ikke kan pålægges nogen løbende omkostningsdeling hverken af lovens ordlyd eller lovbegrundelse. Betalingstidspunktet i løbet af året er derfor uden betydning. Da den pågældende også havde overskredet minimums-grænsen (10% af omkostningerne), kunne omkostningerne ved dobbelt husførelse derfor anerkendes.

Skattemyndigheden har mod denne beslutning indgivet en appel til Forbundsdomstolen (IV R 39/19).

I lignende tilfælde skal de registrerede henvise til dette nummer, og hvis skattemyndigheden ikke anerkender dette, skal man anmode om, at proceduren udsættes.

Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder