Få fradrag for udgifter til uddannelse nummer to i Tyskland

I oktober startede efterårssemesteret 2016 i Tyskland. Mange studerende begyndte på deres første uddannselse med en bachelorgrad som mål. Andre forstsatte deres uddannelse med starten på en kandidat.

Mange studerende er ikke klar over, at de allerede nu kan sørge for, at de i de første år af deres arbejdsliv kommer til at betale mindre i skat.

Baggrunden er, at kandidaten i Tyskland skattemæssigt set er en uddannelse nummer to (mht. børnepenge anses kandidaten som en fortsættelse af studiet). Derfor er alle udgifter i forbindelse med studiet ”Werbungskosten”. Universitetet regnes for at være den første arbejdsplads, hvilket betyder, at enkel kørsel til universitetet er fradragsberettiget.

Ved siden af kørselsudgifter er følgende udgifter fradragsberettigede:
•  faglitteratur
•  computere (i givet fald kun op til 50%)
•  kontormateriale
•  arbejdsværelse
•  udgifter til dobbelt husførelse
•  semestergebyr
•  og m.m.

Fradragsretten kan dog være knyttet til særlige betingelser.

Mange studerende i Tysklande tjener slet ingen eller kun få penge, hvorfor der ofte opstår et finansielt underskud i studieforløbet. Dette kan (ubegrænset) indberettes til Finanzamt og er klar til at blive modregnet i de senere indtægter (for eksempel indtægter fra det første arbejde efter uddannelsen). De pågældende angivelser kan med tilbagevirkende kraft indberettes op til 7 år senere.

Det er ikke udelukkende tyske kandidatstuderende, der kan drage nytte heraf. Bachelorstuderende bør også indberette de pågældende udgifter. De bliver sandsynligvis afvist af det tyske Finanzamt, men pga. en igangværende retssag (2 BvL 22-27/14) er denne afgørelse kun midlertidig. Er dette ikke tilfældet, skal der gøres indsigelse og ansøges om at få sagen stillet i bero.

Hvis dommen afgøres til fordel for den studerende, bliver de pågældende årsopgørelser ændret – dog kun i tilfælde af, at den studerende har indberettet udgifterne.

tyskrevision | TR Steuerberater, 17.01.2017

Kontakt: Roman Guscharzek, Steuerberater, mail: rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder