Forbundsdagen i Tyskland vedtager lov om forskningsstøtte

I sommeren dette år rapporterede vi i artiklen ”Den tyske regering vil øge midler til forskning og udvikling” om udkastet til lovforslaget om forskningsstøtte. Den 8.11.2019 vedtog Forbundsdagen loven om forskningsstøtten.

Loven om forskningsstøtten fastlægger særlig skattemæssig støtte til grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling, som endnu ikke findes i denne form i Tyskland. Målet er at skabe støtte til virksomheder for at investere i forskning og udvikling (F & U). Derfor bør især små og mellemstore virksomheder motiveres til at investere mere på dette område.

Loven om forskningsstøtten finder i princippet anvendelse i alle skattepligtige virksomheder, uanset virksomhedens størrelse, overskudsituation og virksomhedens formål.

Hvem er berettiget?

Alle skattepligtige i henhold til lov om indkomstskat og selskabsskat har ret til forskningsmidler, med mindre der ikke er nogen skattefritagelse. Dette betyder, at selv begrænsede skattepligtige virksomheder, og selv udenlandske virksomheder i princippet falder indenfor forskningsstøtten. Tyske datterselskaber af danske virksomheder vil uanset anvendelsesområdet anses som fuldt skattepligtige.

Hvad er foretrukne forsknings- og udviklingsprojekter?

Finansiering til F & U-projekter er begrænset og skal inkluderes i mindst en af kategorierne grundlæggende forskning, anvendt forskning eller eksperimentel udvikling.

De støtteberettigede F & U-projekter kan grundlæggende bestemmes på grundlag af fem kriterier. Således skal F & U-projektet

  • – være ny og således have målet at få ny indsigt
  • – være kreativ og således baseret på originale og ikke-indlysende begreber og hypoteser
  • – være uvidende om resultatet
  • – være systematisk struktureret, følge en plan og skulle kunne budgetteres
  • – præsentere resultater, der kan transmitteres og/eller gengives

Grundlaget er et tilsvarende certifikat for det respektive forsknings- og udviklingsprojekt. Detaljer om dette certifikat er i øjeblikket endnu ikke helt fastlagt.

Hvor høj er forskningsstøtten?

Størrelsen af forskningsstøtten er dybest set knyttet til lønningerne af de ansatte, der er betroet forsknings- og udviklingsopgaver, og udgør ifølge det lovmæssig grundlæggende koncept 25 procent af de tilsvarende lønudgifter. For så vidt som iværksætteren selv er aktiv inden for forskning og udvikling, indgår iværksætterens interne tjenester i stedet for lønudgifterne.

Hvad mangler til den endelige indføring?

I næste trin skal det tyske Forbundsråd nu blive enige. Derefter kan lov om forskningsstøtten træde i kraft den 1.1.2020.

Hvad er konklusionen?

Det er klart, at den tyske lovgiver er fast besluttet på endelig at godkende forskningsstøtten. Dette skaber interessante muligheder for såvel indenlandske som udenlandske virksomheder. Hvis du er i tvivl, skal du ansøge om den tilsvarende forskningsstøttesattest.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os hos tyskrevision.

Christian Kuth, tyskrevision
ck@tyskrevision.com

november 2019

Relaterede nyheder