Særlige afskrivninger også for tunge elektroniske biler

I artiklen Finanspolitisk fremme af el- og hybridbiler har vi allerede rapporteret om Forbundsregeringens planer vedrørende beskatning af el- og hybridfirmabiler. Disse inkluderer elektriske varebiler.

Nye, rent elektrisk drevne varebiler kan i anskaffelsesåret afskrives med 50 procent af anskaffelsesprisen. Denne særlige afskrivning skal gælde i perioden 01.01.2020 til 31.12.2030.

Lovteksten bestemmer køretøjsklasserne og den samlet tilladte vægt. Da det dog hverken er acceptabelt set ud fra et miljøpolitisk samt et ligebehandlings synspunkt, hvorfor den særlige afskrivning kun gælder for visse biler, er denne begrænsning nu blevet ophævet. Tidligere var det kun elektriske varebiler i køretøjsklasserne N1 og N2 med en samlet vægt på 7,5 ton, der var berettigede til den særlige afskrivning. Da disse krav imidlertid blev afskaffet, kan tunge elektriske varebiler nu også kræve den særlige afskrivning.

Dermed gælder denne afskrivning på 50 procent af anskaffelsesprisen fra den 01.01.2020 for alle (uanset køretøjsklasse og samlet vægt) nye, rent elektrisk drevne varebiler.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Aileen Schüttke, tyskrevision
as@tyskrevision.com

december 2019

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere