Særlige afskrivninger også for tunge elektroniske biler

I artiklen Finanspolitisk fremme af el- og hybridbiler har vi allerede rapporteret om Forbundsregeringens planer vedrørende beskatning af el- og hybridfirmabiler. Disse inkluderer elektriske varebiler.

Nye, rent elektrisk drevne varebiler kan i anskaffelsesåret afskrives med 50 procent af anskaffelsesprisen. Denne særlige afskrivning skal gælde i perioden 01.01.2020 til 31.12.2030.

Lovteksten bestemmer køretøjsklasserne og den samlet tilladte vægt. Da det dog hverken er acceptabelt set ud fra et miljøpolitisk samt et ligebehandlings synspunkt, hvorfor den særlige afskrivning kun gælder for visse biler, er denne begrænsning nu blevet ophævet. Tidligere var det kun elektriske varebiler i køretøjsklasserne N1 og N2 med en samlet vægt på 7,5 ton, der var berettigede til den særlige afskrivning. Da disse krav imidlertid blev afskaffet, kan tunge elektriske varebiler nu også kræve den særlige afskrivning.

Dermed gælder denne afskrivning på 50 procent af anskaffelsesprisen fra den 01.01.2020 for alle (uanset køretøjsklasse og samlet vægt) nye, rent elektrisk drevne varebiler.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Aileen Schüttke, tyskrevision
as@tyskrevision.com

december 2019

Relaterede nyheder

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

I sidste uge inviterede den afgående danske ambassadør Susanne Hyldelund til sin residens i Berlin for at fejre Grundlovsdag. Ligesom den tyske grundlov understreger den danske grundlov de ufravigelige menneskerettigheder. Grundlovsdag er en helligdag i Danmark. Ved...

læs mere