Højere nettoindtægter pga. nye regler fra 2019

Med starten af det nye kalenderår kom der også nogle lovmæssige ændringer i Tyskland. Med disse ændringer vil de fleste blive aflastet og have flere penge til rådighed.

Det drejer sig om følgende ændringer:

  1. Bundfradraget, altså beløbet hvor indtægterne er skattefri, forhøjes med 168,00 € til i alt 9.168 €
  2. Bidraget som betales til A-kassen falder fra 3,00 % til 2,50 %. Hvorved lønmodtageren kun betaler halvdelen, dvs. 0,25 %.
  3. Ekstrabidraget til sygesikringen, som indtil nu blev betalt af lønmodtage-ren eller pensionisten alene, bliver fremover delt, således at halvdelen fremover betales af arbejdsgiveren eller pensionskassen. (aktuelt gen-nemsnitligt i alt ca. 0,9 %)
  4. Samtidig blev bidraget til plejeforsikringen dog forhøjet med 0,5 %, hvor af lønmodtageren betaler 50% selv (dvs. 0,25 %).
  5. Fribeløbene for børn stiger med 192 € til 7.620 €

Hvordan og hvor meget ændringerne påvirker hver enkel person, er afhængig af løn, skatteklasse og antal børn.

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere