Højere nettoindtægter pga. nye regler fra 2019

Med starten af det nye kalenderår kom der også nogle lovmæssige ændringer i Tyskland. Med disse ændringer vil de fleste blive aflastet og have flere penge til rådighed.

Det drejer sig om følgende ændringer:

  1. Bundfradraget, altså beløbet hvor indtægterne er skattefri, forhøjes med 168,00 € til i alt 9.168 €
  2. Bidraget som betales til A-kassen falder fra 3,00 % til 2,50 %. Hvorved lønmodtageren kun betaler halvdelen, dvs. 0,25 %.
  3. Ekstrabidraget til sygesikringen, som indtil nu blev betalt af lønmodtage-ren eller pensionisten alene, bliver fremover delt, således at halvdelen fremover betales af arbejdsgiveren eller pensionskassen. (aktuelt gen-nemsnitligt i alt ca. 0,9 %)
  4. Samtidig blev bidraget til plejeforsikringen dog forhøjet med 0,5 %, hvor af lønmodtageren betaler 50% selv (dvs. 0,25 %).
  5. Fribeløbene for børn stiger med 192 € til 7.620 €

Hvordan og hvor meget ændringerne påvirker hver enkel person, er afhængig af løn, skatteklasse og antal børn.

Relaterede nyheder