Hurtigere konfliktløsning mellem EU-DBO-stater

Den 31.07.2019 blev der fremsat et lovforslag (dokument 19/12112) om en hurtigere bilæggelse af uenigheder mellem europæiske lande, med hvilke der findes en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Denne konfliktløsning kan især overvejes, hvis to stater fortolker den respektive dobbeltbeskatningsoverenskomst forskelligt, og dette fører til dobbeltbeskatning af indkomsten.

Disse uoverensstemmelser mellem landene, dvs. hvem der har ret til skat, er hidtil blevet reguleret i såkaldte procedurer for gensidig aftale. En sådan enighed kan hurtigt tage flere år og kommer ofte ikke til noget korrekt/ordentlig resultat.

Gennem denne lov skal konfliktløsningen nu bilægges inden for 2 år. Betingelsen for åbning af en passende konfliktløsning er imidlertid også stor. Det bør derfor kontrolleres omhyggeligt, om alle krav er opfyldt, og om en sådan procedure også står i forhold til den faktiske værdi af konflikten med hensyn til de mulige omkostninger.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Roman Guscharzek, tyskrevision
tax@tyskrevision.com

september 2019

Relaterede nyheder