Ingen kapitaltab ved negativ rente

Der findes efterhånden flere og flere banker, der opkræver de negative rentesatser fra Den Europæiske Centralbank af deres kunder. Kunden betaler derefter for eksempel 0,5% rente af deres dagpengekonto (i stedet for at modtage).

Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt den negative rente er et tab af kapitalformuen. Den 10. december 2019 indgav FDP en ansøgning til Forbundsdagen om, at dette skulle fastsættes nøjagtigt, og at det ikke, som ofte anføres af bankerne, er et gebyr (Forbundsdagens tryksag 19/15771).

Denne ansøgning blev imidlertid afvist af Forbundsdagen den 15. januar 2020.

Selvom dette ikke er en juridisk bindende beslutning, viser den retningen, som lovgiver ønsker at gå.

Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder