Lempelser ifm. bogføring af udenlandsk ejendomsselskaber

Bundesfinanzhof i Tyskland (BFH, den højeste tyske skatteinstans) har besluttet at bogføring som baserer på udenlandsk lov skal medtages ved vurdering af overholdelse af den tyske skattelov.

I den nylig offentliggjorte dom af 14.11.2018 (I R 81/16) måtte BFH træffe beslutningen om et liechtensteinisk ejendomsselskab. De tyske skattemyndigheder prøvede at forpligte selskabet til at udforme bogføring efter tysk bogføringslov ud over den allerede eksisterende bogføring der er udarbejdet efter liechtensteinisk bogføringslov. BFH har nu afvist en sådan forpligtelse.

Den skattepligtige har således den fordel, at han i princippet også kan bruge den udenlandske bogføring for at opfylde tysk skattelov. Hvorvidt det er fornuftigt at bruge denne mulighed, skal vurderes fra sag til sag. Generelt kan det være en fordel, hvis skattemyndighederne kræver et separat tysk bogføring i første omgang, og der allerede eksisterer en bogføring efter udenlandsk lov.

Selv om dommen var for et ejendomsselskab, er det ikke begrænset til ejendomsbranchen.

Dommen skal dog ikke anvendes når indkomsten efter tysk synspunkt ikke kan betragtes som driftsindtægter – i sådan et tilfælde kræves der ingen bogføring efter tysk skattelov. Tilsvarende finder dommen ikke anvendelse ved ejendomsinvesteringer som er struktureret gennem et tysk datterselskab. Dette er altid bogføringspligtigt i Tyskland.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os hos tyskrevision.

Christian Kuth, tyskrevision
ck@tyskrevision.com

juli, 2019

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere