Pas på med udenlandske konti – evalueringen begynder!

I årevis har Bundeszentralamt für Steuern i Tyskland modtaget data fra andre lande på indbyggernes udenlandske bankkonti.

Hidtil kunne disse data ikke evalueres, fordi tildelingen af de enkelte data til individuelle personer ikke var eller næsten var umulige. I begyndelsen af juli var den passende software endelig klar til at udføre denne opgave.

De enkelte data vil nu blive videresendt til de pågældende skattemyndigheder. De respektive skattemyndigheder vil sammenligne dataene med de tidligere inberettede selvangivelser og i tilfælde af uoverensstemmelser kontakte de pågældende skattepligtige.

Dem, der modtager et sådant brev, bør være opmærksomme på, at skattemyndigheden har dokumenter om udenlandsk kapital foreliggende, som sandsynligvis ikke var angivet i de tidligere selvangivelser.

Efter modtagelse af et sådant brev er det bedst at kontakte en revisor, fordi bestemmelsen af (udenlandske) indtægter skal ske i overensstemmelse med tysk lov. Under visse omstændigheder kan sådanne indtægter afvige væsentligt fra indtægter efter udenlandsk lov; der er især betydelige forskelle i beskatningen af fondsindkomster.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os hos tyskrevision.

Roman Guscharzek, tyskrevision
tax@tyskrevision.com

august 2019

Relaterede nyheder