Ny brugstid for hardware og software

I et brev fra den 26. februar 2021 meddelte det tyske finansministerium, hvordan den skattemæssige afskrivning af computerhardware og -software skal foretages i fremtiden.

Ifølge dette brev afskrives computerhardware og -software fremover med en brugstid på 1 år. Dette betyder, at købet har en øjeblikkelig skatteeffekt.

Computerhardware omfatter stationære computere, bærbare computere, Desktop-Thin-Clients, Workstations, Dockingstations, ekstern lagrings- og databehandlingsenheder (små servere), eksterne strømforsyninger samt perifere enheder.

Computersoftware omfatter drifts- og brugersoftwaren til datainput og -behandling. Dette inkluderer også individuelt tilpassede applikationer såsom ERP-software, software til merchandise-styringssystemer eller anden applikationssoftware til virksomhedsadministration eller proceskontrol.

Denne ordning gælder for alle regnskabsår, der slutter efter 31. december 2020. Derudover kan den regnskabsmæssige restværdi af tidligere købte driftsaktiver afskrives fuldt ud i det regnskabsår, der slutter efter 31. december 2020. Denne ordning gælder tillige for medarbejdere, der fx arbejder med deres egne PC’er derhjemme for arbejdsgiveren fra 2021.

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
tax@tyskrevision.com

Relaterede nyheder