Tysklands Trejde Lovgivning om Corona-statsstøtte

Den 26. februar 2021 blev den Tredje Lovgivning om Corona-statsstøtte (lovudkast) vedtaget i den tyske Forbundsdag.

Følgende regler skal implementeres:

Atter en børnebonus på 150 EUR
Der skal igen gives en separat børnebonus ud over børne- og ungdomsydelsen. Denne skal beløbe sig til 150 EUR per barn. Udbetalingen skal ske i maj 2021.
I selvangivelsen 2021 modregnes denne bonus – ligesom den normale børne- og ungdomsydelse – i skattefradraget for børn. Således har børnebonussen normalt ingen effekt ved høje skattesatser, da børneskattefradraget er mere fordelagtigt ved høje skattesatser. I disse tilfælde øges skattebyrden tilsvarende med 150 EUR.

Moms i gastronomien
Momsen på måltider i restauranter er i øjeblikket 7% i stedet for 19% indtil juni 2021. På grund af det faktum, at gastronomien i Tyskland er lukket som følge af Coronapandemien, drager de ikke fordel af denne nedsætning.
Af denne grund skal ordningen om den nedsatte momssats på 7% forlænges indtil udgangen af 2022.
Som hidtil forbliver momssatsen på drikkevarer på 19%.

Forhøjelse af tilbageførsel af skattemæssigt underskud
Skattetab kan føres tilbage til det respektive foregående år. Denne ordning havde indtil nu et maksimalt beløb på 5 millioner EUR (10 millioner ved sambeskatning).
Dette maksimale beløb skal fordobles ved lov til 10 millioner hhv. 20 millioner EUR.
En meget efterspurgt udvidelse af tilbageførslen af tab til også at gælde for året før det foregående år blev ikke gennemført.

Forbundsrådet har stadig brug for at godkende lovudkastet, så det kan træde i kraft.

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere