Plejekrævende og udenlandsk bopæl. Se, hvordan du får skattelempelse i Tyskland

Plejekrævende og udenlandsk bopæl. Se, hvordan du får skattelempelse i Tyskland

28/02/2017
|

Ved langvarige helbredsproblemer kan det i Tyskland betale sig at anmode om en handicapattest og få skattelempelse. Afhængigt af invadilitetsgrad kan man få fast skattefradrag (op til 1.420 EUR).

I Tyskland får personer, som ikke længere kan klare sig selv mærket “H” i deres handicapattest. Dette medfører en skattelempelse på 3.700 EUR.

Den tyske skattedomstol har med skrivelse fra 19.08.2016 meddelt, at mærket “H” ikke længere er tvingende, for at gøre skattefradraget på 3.700 EUR gældende. Fra 2017 er det tilstrækkeligt, hvis den pågældende person er klassificeret i trin 4 eller 5 iht. det tyske plejeniveau.

Der er dog særlige betingelser for udstedelsen af en handicap-attest, hvis man bor i udlandet. Her bliver attesten i praksis ofte kun udstedt, hvis den pågældende person arbejder i Tyskland og herigennem har en relevant relation til landet.

Tyske pensionister, der er bosat i udlandet, får ofte ikke udstedt en handicapattest, fordi de ikke længere har en direkte relation til Tyskland. Men det er netop denne aldersgruppe, der hyppigst rammes af kronisk sygdom og invaliditet.

Det tyske socialdomstol (Bundessozialgericht, BSG) har allerede i 2007 i en dom afsagt, at der skal udstedes en handicapattest til disse personer, hvis det herigennem bliver muligt at få økonomiske fordele.

Dette er især tilfældet, hvis mere end 90% af indtægterne kommer fra Tyskland eller de udenlandske indtægter ligger under det tyske grundfradrag på 8.652 EUR. Indtægterne skal beregnes i henhold til tysk lov, hvilket betyder at den muligvis lavere skattepligtige indkomst danner grundlaget. Hvis betingelserne er opfyldt, kan man anmode om at blive behandlet som fuldt skattepligtig, hvilket har til følge, at det faste handicapfradrag kan fratrækkes i skat. Ved en begrænset skattepligt er det ikke muligt at få fradrag.

De pågældende personer bør anmode om en tysk handicap-attest og henvise til dommen fra den tyske socialdomstol BSG fra 05.072007 (B 9/9a SB 2/07 R).

tyskrevision | TR Steuerberater, 28.02.2017

Kontakt: Roman Guscharzek, Steuerberater, mail: rg@tyskrevision.com