Tysk skat: Fastsættelse af personlige udgifter til arbejdsværelse i hjemmet

Tysk skat: Fastsættelse af personlige udgifter til arbejdsværelse i hjemmet

06/03/2017
|

Hvis man i Tyskland arbejder hjemmefra, fordi en arbejdsplads hos arbejdsgiveren ikke står til rådighed, kan udgifterne til arbejdsværelset i hjemmet fradrages i den skattepligtige indkomst.

Dette er maksimalt muligt op til et beløb svarende til 1.250 EUR. Men hvis arbejdsværelset i hjemmet danner fokus for den erhvervsmæssige hovedaktivitet, kan udgifterne fradrages uanset deres størrelse.

Hvis to ægtefæller begge arbejder hjemmefra i det samme arbejdsværelse, kunne man hidtil kun få et samlet fradrag for udgifterne til arbejdsværelset (maks. 1.250 EUR).

Den tyske skattedomstol (Bundesfinanzhof) har i en dom fra 15.12.2016 (offentliggjort den 22.02.2017) afgjort, at man ikke længere holder fast ved denne retsopfattelse. Det maksimale fradrag skal anvendes personrelateret, således at givetvis begge ægtefæller kan fradrage det maximale beløb på 1.250 EUR.

Arbejdsgrupper, hvor et arbejdsværelse i hjemmet hyppigt finder anvendelse er lærere, undervisere, dommere, autorer, sagkyndige, journalister, IT-rådgivere, handelsagenter og lignende.

tyskrevision | TR Steuerberater, 06.03.2017

Kontakt: Roman Guscharzek, Steuerberater, mail: rg(at)tyskrevision.com